Artportal

Forum Képzőművészeti díj

Link:

(Újvidék, YU)
A Forum Lap- és Könyvkiadó és Nyomdaipari Munkaszervezet alapította 1969-ben. Művésztelepi díjként jött létre, az akkor létező négy művésztelep (a zentai, topolyai, óbecsei, écskai) egyik résztvevője kapta, merész, kezdeményező alkotómunkásságáért. Évente egy, esetleg két díjat ítélnek oda vajdasági képzőművésznek, intézménynek (a kishegyesi, a zentai, a csurgói, a temerini, kikindai művésztelep kapott díjat), de esetenként egy rendezvényt is díjaztak (a pancsovai szobrászati kiállítást 1987-ben). A bírálóbizottság összetétele minden évben változik.

(Balázs-Arth Valéria)