Artportal

Katalizátor-díj

Link:

A Katalizátor-díj olyan személyeket, projekteket, kezdeményezéseket kíván értékelni, amelyek közvetve vagy közvetlenül hatással vannak a kortárs képzőművészeti élet működésére – progresszív tartalmi vagy formai megoldásokkal járulnak hozzá a művészet bemutatásához, megvitatásához és közvetítéséhez. A díj egyaránt értékeli az intézményi háttér vagy támogatás nélkül létrejövő, illetve intézményes kereteken belül megszülető progresszív kezdeményezéseket. Hogy miben áll ez a progresszió, előre nem meghatározott, mivel e lényegi kérdés a tranzit. hu szándéka szerint folyamatos szakmai vita tárgyát képzi. A Katalizátor-díj célja, hogy erősödjön az inspiráló művészeti kezdeményezések megbecsülése, illetve ennek kollektív jellege. A díjazás ily módon az elismerés társadalmi gyakorlatát kívánja ösztönözni, célja nem pusztán a presztízsteremtés. Azaz, a Katalizátor-díj a díjazás keretét és intézményét eszközként, nem célként használja.

2011-ben a tranzit. hu két kategóriában hirdette meg a Katalizátor-díjat:

1. motor (hosszú távon aktív, de mindenképpen katalizátorként működő vagy egykoron működött kezdeményezések);
2. újdonság (a közelmúlt katalizátornak tekintett kezdeményezései)


A Katalizátor-díj díjazottjai egyenként 500.000 Ft díjazásban és egy művész által tervezett díjban részesülnek.