Artportal

Alapítvány a Magyar Fotográfiáért

Cím: 1055 Budapest Akadémia u. 1.
Telefon: 312-8690
Vezető: Gautier Péter elnök

A Fotografus.hu - Alapítvány a Magyar Fotográfiért nem profitorientált, kulturális alapítvány 2002 nyarán jött létre. Az alapítvány nyitott: magánszemélyek, alkotói csoportok és szervezetek is csatlakozhatnak hozzá támogatóként, amennyiben egyetértenek a céljainkkal. Az alapítvány működése nyilvános. Tevékenységünk jogi és technikai feltételeiről a mellékelt Alapító Okiratból tájékozódhat az érdeklődő.
Alapítványunk magyar fotósok folyamatosan alakuló, önkéntes csoportulása. Olyan alkotói kört és légkört szeretnénk létrehozni, amelyben a résztvevők kölcsönösen tisztelik egymás munkásságát, bármennyire eltérő műfajokban vagy stílusokban tevékenykednek is. Hosszú távon azt szeretnénk elérni, hogy virtuális galériánkban, a www.fotografus.hu weboldalon átfogó képet adhassunk azokról a kortárs magyar fotóművészeti irányokról, amelyek bennünket foglalkoztatnak. Teoretikus és kritikai cikkgyűjteményünkkel, illetve vitafórumunkkal pedig egy virtuális fotóművészeti folyóiratot kívánunk létrehozni.
Kizárólag az autonóm művészi kommunikáció céljával született fotográfiával foglalkozunk; ezen belül is a hagyományos, kémiai alapú fotográfiával. Érdeklődésünk körén ezért kívül esnek mind a kompútergrafika és a multimédia, mind az alkalmazott fotográfia (sajtófotó, természetfotó, színházi fotó, reklámfotó stb.) bármily nagyszerű vagy izgalmas teljesítményei.
Virtuális galériánkban három fotóművészeti műfaj képviselőit mutatjuk be: a szubjektív dokumentarizmus, a képzőművészeti indíttású fotográfia, illetve ez utóbbin belül az alternatív, kézműves technikák művelőit. Az alkotók között egyaránt találhatók nemzetközileg elismert művészek és egyelőre még csak igéretes tehetségek. Az alkotók és a bemutatkozó képek kiválasztásáért a két kurátor vállalja a felelősséget; a portfóliók összeállításáért és karbantartásáért maguk a szerzők. Az alkotók életrajzával, kiállítási és publikációs listáival is igyekszünk elősegíteni a tájékozódást.
A virtuális galéria és folyóirat létrehozásán, illetve folyamatos karbantártásán túl alapítványunk más eszközökkel is próbálja segíteni a fotóművészek ezen körét. Nagy terveink vannak: fotókiállítások és fotós témájú konferenciák szervezése, a fotóművészet történetéhez kapcsolódó kutatások támogatása, szakmai tanácsadás és technikai jellegű segítségnyújtás pályázatok összeállításához, a fotóművészet oktatásának támogatása, szakmai és jogi tanácsadás a fotóművészek alkotásainak publikálásához és értékesítéséhez, szakkönyvek szerkesztése és kiadása, a kortárs magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatainak ápolása.
Ezeket a célokat csak úgy tudjuk megvalósítani, ha számíthatunk az alkotók, a céljainkkal egyetértő érdeklődők és a magyar fotográfiai kultúra hivatalos támogatóinak segítségére. Munkánkat észrevételeikkel, információval, kiállítási és pályázati lehetőségek felkutatásával és adományokkal segíthetik, amit az általunk támogatott alkotók nevében is előre megköszönünk.

Nyitva tartás: