Artportal

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Cím: 1121 Budapest Zugligeti út 9-25.
Telefon: 392-1180
Vezető: Kopek Gábor rektor
Honlap: www.mif.hu

Rektori Hivatal
Telefon: 392-1144
Fax: 392-1140

Főtitkári Hivatal
Telefon: 392-1184

Tanulmányi Osztály
Telefon: 392-1160

Könyvtár és Információs Központ
Telefon: 392-1170
Fax: 392-1177
E-mai: konyvtar@mie.mie.hu

Az iparművészképzés felsőfokú intézménye Budapesten. 1871-ben jött létre elődje, az Orsz. Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző keretében működött Iparművészeti Tanoda (majd Iparművészeti Iskola), amely a különféle műfajokban járatos műiparosokat képezte. Székhelye az Iparművészeti Múzeummal közös épületben volt, egészen a zugligeti úti épületbe történt (máig részlegesen) átköltözéséig (1955). Az iparművészképzés az 1890- es években indult meg. Az intézmény az 1949-es átszervezésekor kapott főiskolai rangot (Magyar Iparművészeti Főiskola) Kelet-Európa első ipari formatervezési tanszéke itt alakult meg 1951-ben. Az intézmény 1972-ben emelkedett egyetemi rangra, de elnevezésében csak később, 2000-től jelenik meg. Az intézmény vezetői, rektorai 1949-től: Schubert Ernő (1948–52), Kaesz Gyula (1952–58), Hincz Gyula (1958–63), Pogány Frigyes (1964–74), Gádor Endre (1973–1982) Gergely István (1982–91), Schrammel Imre (1992–99), Droppa Judit (1999–2007), Kopek Gábor (2007-). Az 1983-ban végrehajtott szervezeti és képzési reformmal megvalósult az általános alapképzésre épülő, kétfokozatú szakképzési rendszer, nyolc, ill. tizenegy szemeszteres időbeosztással. A szakpárválasztás nyitott lehetősége, a szabadon kombinálható kurzusrend, a programok blokkosítása és a pontrendszerű értékelés bevezetése megteremtette az egyetemközi áthallgatások, a külföldi oktatási kapcsolatok, valamint a hallgatói mobilitás lehetőségét. Tanszékei és oktatási szakirányai a jelenlegi képzési rend szerint: építész (belsőépítész, bútortervezés); formatervező (ipari formatervező, csomagolástervező, fémműves tervező, ötvös); szilikát (kerámia, porcelán, üveg); anyagtervező (nyomó, fotó, papír); textiltervező (szövő, kézi, ipari, öltözéktervező: hurkolt, kötött, bőr, ruha); vizuális kommunikáció (grafika, fotó, animáció, videó). Az egyetemen művész, tanár, művészeti menedzser, valamint DLA képzés folyik. Centenáriumi kiállítását 1971-ben az Ernst Múzeumban rendezték meg.
Kiállítóhelye: Batthyány utca, Ponton galéria
Irod.: Magyar Iparművészeti Főiskola, Bp., 1971.

Nyitva tartás: