Artportal

Art-Őr


(Budapest, VIII. Vas u. 10.)
Az ~ csoport 1993-ban alakult. Tagjai művésztanárok, akik az egyéni alkotómunka mellett kulcsszerepet vállalnak a hazai vizuális nevelésben. A név is erre utal. Célja a XX. századi művészet sajátos értékeinek megőrzése, közös élményeik, közös érzéseik tárgyiasítása, láthatóvá tétele. Az ~ vezetője Sipos Endre, fővárosi rajzvezető szaktanácsadó. A csoport munkáját a Fővárosi Pedagógiai Intézet támogatja, itt található a ~ csoport kisgalériája is, az első emeleten. Tagjai: Bakonyi Mihály, Bangó Miklós, Garamvölgyi Béla, Hack Róbert, Illés József, Katona Kata, Magyar József, Nagy Nándor, Sipos Endre, Szabó Gábor, Szathmáry Jószef, Szkotniczky Péter, Vályi Csaba, Ványai Magdolna, Varga Ferenc, Zele János.