Artportal

DunapART Művészeti Társaság


(Budapest, 1987-)
Belföldi és külföldi kiállítások szervezésére alakult művészeti társaság. Evidens szójátékon alapuló nevük elsősorban földrajzi és szellemi hovatartozást jelöl. Tevékenységüket Zsolnai Gábor koordinálja. A ~ művészeit stíluspluralizmus jellemzi: a geometrikus és lírai absztrakciótól a posztmodern persziflázsokon át a tradicionális, figuratív ábrázolásokig ível a műtárgyak sora. A ~ alkotói: Baráth Hajnal, Bod László, Bráda Tibor, Csavlek András, Deák Ilona, Duschanek János, Fabók Gyula, Fábián Gyöngyvér, Janzer Frigyes, Kádár János Miklós, Madarassy István, Molnár József, Nagy B. István, Paulikovics Iván, Seregi József, Serényi H. Zsigmond, Stefániai Edit, Szentgyörgyi József, Szkok Iván, Tenk László, Tóth Ernő, Várady Róbert, Varjasi Tamás, Végh András, Zala Tibor.

Irodalom
ZSOLNAY G. (szerk.): Dunapart Művészeti Társaság. Hungary, Budapest, 1995
KISZLER F.: A DunapART megmaradt, Népszabadság, 1995. augusztus 22.
TATAI E.: Megmaradt a Bartók 32 is, Népszabadság, 1995. augusztus 30.
KISZLER F.: Kedves Tatai Erzsébet!, Népszabadság, 1995. augusztus 30.

(Hornyik Sándor-Boros Géza)