Artportal

Frissen festve / Új festészet


(Ernst Múzeum, Budapest, 1984)
Az Új szenzibilitás művészeinek egyik legfontosabb seregszemléje. Az 1980-as évek újszerű festői szemléletére alkalmazott kifejezés a kiállítás egyik kurátorától, Hegyi Lórándtól származik, aki ezen a címen a Fészek Klubban rendezett kiállításokat (1981, 1983, 1985). Hegyi a magyar művészetben is felfedezni vélte azt a szellemi attitűdöt, amely többek között az itáliai transzavantgárdban és a német heftige Malerei-ben tárgyiasult. Hegyi szerint megváltozott a művészek tradícióhoz való viszonya, átértékelődött műveik nyelvi, művészeti, vallási és társadalmi kontextusa. A szubjektivizmus került előtérbe, "magánmitológiák", kisajátított stílusok borították el a vásznakat. A hely és az idő szinte teljesen elszakadt a valóság vonatkoztatási rendszerétől és a múlt művészetével együtt az autentikus személyiség fantáziája által teremtett "radikális eklektika" alapanyagává s egyben színpadává vált. A kiállításon a nyolcvanas évek fiatal nemzedékének tagjai mellett a hatvanas-hetvenes évek avantgárd művészeinek új szellemiségű munkáit is bemutatták. Ádám Zoltán, Bak Imre, Birkás Ákos, Bullás József, Erdély Miklós, Halász Károly, Hencze Tamás, Kelemen Károly, Mazzag István, Nádler István, Pinczehelyi Sándor, Roskó Gábor, Szirtes János, Vető János, Méhes László művei szerepeltek a kiállításon.

Irodalom
HEGYI L.: Új szenzibilitás, Budapest, 1983
HEGYI L.: Transzavantgarde - Radikális eklektika (kat., bev. tan., 1984)
GYETVAI Á.: Új festészet (kat., bev. tan., 1984)
ATTALAI G.: Frissen (?) festve. Avagy a magyar festészet új hulláma és Sváby Lajos kiállítása, Művészet, 1984/12.
SINKOVITS P.: Képzuhatag. A magyar festészet új hulláma az Ernst Múzeumban, Művészet, 1984/12.
HEGYI L.: Utak az avantgárdból, Pécs, 1989.

(Hornyik Sándor)