Artportal

a Cassianus-corvina mestere

Névváltozat:
Definíció: miniatúrafestő
Született: a 15. század nyolcvanas-kilencvenes évei
Elhalálozott:
Szerző: Boreczky Anna

A 15. század végi budai könyvfestőműhely egyik legjelentősebb művésze. Nevét egy 1490 körül készült corvina kötetről kapta, mely Iohannes Cassianus De institutis coenobiorum című művét tartalmazza (Párizs, Bibliothèque Nationale). A könyvet Mátyás királynak szánták, de díszítését, amelyben a ~n kívül további festők is részt vettek, már II. Ulászló számára fejezték be. Stílusa alapján Észak-Itáliából, Milánó környékéről érkezett. Az 1480-as évek végén, 1490-es évek elején Budán működött művész Balogh Jolán és nyomában Hoffmann Edith szerint feltehetően nem más, mint az 1487-ben és 1490-ben madocsai apátként említett Fra Zoan Antonio (Iohannes Antonius) Cattaneo de Mediolano domonkos szerzetes, aki 1495-ben mint „miniator librorum regiorum” szerepel. A madocsai apát könyvfestészeti tevékenysége, s így a ~vel való azonosítása az utóbbi időben bizonytalanabbnak látszik. A ~nek attribuált, ill. a körébe sorolt munkák az Averulinus-corvina (Velence, Biblioteca Marciana) egyes illusztrációi, a Beda-corvina (München, Bayerische Staatsbibliothek), a Holkham Hall-i Evangelistarium (Library of Lord Leicester) és egy Aristoteles-ősnyomtatvány (Párizs, Bibliothèque Nationale) kifestése, továbbá Nagylucsei Orbán Psalteriumának (Országos Széchényi Könyvtár), az Erdődy-Bakócz család 1489-es címereslevelének (egykor Galgóc, az Erdődy család levéltára) és Somogy megye 1498-as címereslevelének (Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár) díszítése.
Balogh J.: A művészet Mátyás király udvarában, Budapest, 1966 • Balogh J.: Mátyás király és a művészet, Budapest, 1985 • Csapodi Cs.: Mikor szűnt meg Mátyás király könyvfestő műhelye?, Magyar Könyvszemle, 79/1–2., 1963, 27–42. • Csapodi Cs.–Csapodiné Gárdonyi K.: Bibliotheca Corviniana, Budapest, 1990 • Hoffmann E.: Régi magyar bibliofilek (szerk.: Wehli T.), Budapest, 1992 • Wehli T.: Középkori miniátorok, Ars Hungarica, XXIII/2 (1995), 215–220 • Mikó Á.: Nagylucsei Orbán Psalteriuma. Három kódex. Az Országos Széchényi Könyvtár millenniumi kiállítása (szerk.: Karsay O., Földesi F.), Budapest, 2000.