Artportal

B. E. mester

Névváltozat:
Definíció: festő
Született: 15. század vége
Elhalálozott:
Szerző: Poszler Györgyi

A feltehetően festő monogramját jelölő BE és az 1494 a hét apostolt ábrázoló tábla alján nyomaiban látható. A tábla egy nagyobb szárnyasoltár része, amely az 1920-as években Csegöldről került az esztergomi Keresztény Múzeumba. Külső oldalán a Krisztus az Olajfák hegyén-jelenet látható. Az oltár fennmaradt másik szárnya hét-hét segítőszentet, valamint a Keresztvitelt és Krisztust Pilátus előtt mutatja. A jelenet ábrázolása Martin Schongauer metszeteinek ismeretéről tanúskodik. Stílusa – zárt, kissé zsúfolt kompozíciói, kemény, határozott vonalvezetésű rajza, a szoborszerűen formált alakok és az arctípusok – a bányavárosi festészettel, elsősorban a Jánosréti mester körével árul el rokonságot, bár a mester onnan való származását, ottani pályakezdését e vonások semmiképpen sem bizonyítják.
Radocsay D.: A középkori Magyarország táblaképei, Budapest, 1955. 107–108., 285–286. • Radocsay D.: Gótikus festmények Magyarországon, Budapest, 1963. 22. • Boskovits M.–Mojzer M.–Mucsi A.: Az esztergomi Keresztény Múzeum képtára, Budapest, 1964. 133–134. • Mucsi A.: Gótikus és reneszánsz táblaképek az esztergomi Keresztény Múzeumban (13–15. század), Esztergom, 1973. 9. • Mucsi A.: Az esztergomi Keresztény Múzeum Régi Képtárának katalógusa, Budapest, 1975. 16–17. • Keresztény Múzeum Esztergom (összeáll.: Cséfalvai P.), Budapest, 1993. 179.