Artportal

Bebo Károly

Névváltozat:
Definíció: szobrász
Született: ?, 1712 körül
Elhalálozott: Buda, 1779. április 4.
Szerző: Lipp Mónika

1740-től Óbudán élt, ahol a Zichy grófok udvarában először építési felügyelő, majd udvari szobrász, 1748-tól udvarmester volt. 1743-ban készítette Budán a várbeli karmelita templom szószékét (jelenleg ismeretlen helyen). 1745-ben Óbudán Zichy Péterné megrendelésére két kőoroszlánt faragott. 1746-ból valók a Zichy-rezidencia tervei (Jäger János Henrikkel) és szobordísze. 1748-ban Vácott a volt Szent Miklós-templom két oltárát készítette (a tervrajzok fennmaradtak); 1748–51-ből származnak az óbudai Szent Péter és Pál főplébániatemplom szobrai. 1748–56-ban Budán a várbeli klarissza kolostor berendezését készítette. 1749-ben Mogyoródon a plébániatemplom főoltárát, Székesfehérvárott a volt jezsuita templom szószékét faragta. 1753-ban Óbudán a Zichyek téli urasági lakát rendezte be, elkészítette a Szent Péter és Pál főplébániatemplom szószékét, Zichy Péter sírkövét, Szent Flórián és Nepomuki Szent János szobrát (jelenleg a főplébániatemplom előtt); a zsámbéki plébániatemplomba oltárokat és szószéket készített. 1754–57-ben kialakította az óbudai Zichy-rezidencia dunai traktusát; 1758–63-ban Óbudán a Flórián téren a Fogadalmi-oltár Szent Flórián, Néri Szent Fülöp és Borromei Szent Károly szobrát készítette (jelenleg lebontva). 1759-ben a dunabogdányi plébániatemplom oltárát, a pilisszántói plébániatemplomba szószéket, három oltárt és keresztelőkutat csinált. 1759–62-ben a kiscelli trinitárius templom berendezését, valamint Zichy Miklós síremlékét faragta. 1760-as művei a budaörsi plébániatemplom Szent Kereszt-oltára, a majki Nepomuki Szent János szobor, a kiscelli trinitárius templomban Zichy Miklós castrum dolorisa. 1762-ben alkotta a kiscelli trinitáriusoknál Zichy Miklós kis epitáfiumát; ő irányította az óbudai Zichy-uradalmi présház és a Frankel-malom építését. 1762–74 között több templomba készített oltárt, ill. szószéket (Makkosmária, óbudai főplébánia, budai kapucinustemplom, 1766; budavári Nagyboldogasszony-templom, 1769; budai Szent Anna-templom, 1771, ill. 1774).
Schoen A.: A budai Szent Anna-templom, Budapest, 1930.