Artportal

Block, Benjamin

Névváltozat:
Definíció: festő
Született: Lübeck, 1631
Elhalálozott: Regensburg, 1690
Szerző: Lipp Mónika

Apja és fivérei is festők voltak. Itáliában folytatta tanulmányait. Bécsben kanonok bátyja révén megismerkedett Nádasdy Ferenccel, aki Magyarországra hívta. 1655–59 között Nádasdy Ferenc országbíró szolgálatában állt. 1655-ben megfestette Esterházy Pál ifjúkori arcképét (Fraknó); 1656-ban Gróf Nádasdy Ferenc és Nádasdy Ferencné Esterházy Anna Julianna portréját (Magyar Nemzeti Múzeum). 1659 előtt a győri székesegyháznak Szent István megkövezése címmel oltárképet készített (nem maradt fenn), a lorettomi szervita templomba pedig öt oltárképet (nem maradtak fenn). 1659-ben Nádasdy Ferenc költségén tanulmányútra ment Itáliába, ennek során megfestette a tudós jezsuita Athanasius Kircher arcképét. Kircher közvetítésével jutott VII. Sándor pápa arcképmegrendeléséhez. Sienai, firenzei és velencei portréfestői tevékenység után 1664-ben tért vissza Németországba, ahol megnősült, és feleségével, Anna Catharina Fischer festőnővel 1670-ig Nürnbergben élt. Arcképeket festett az ansbachi őrgrófok és a bécsi udvar számára. 1685 körül Bécsben festette le Gróf Zichy Ádámné Jakusich Teréziát. Később Regensburgban telepedett le.
Krievas, M.: Benjamin von Block (1631–1689), Historischer Verein für Mittelfränken, 1968–70. 85. • Buzási E.: Block, Benjamin: Gróf Zichy Ádámné Jakusich Terézia képmása. Zsánermetamorfózisok (kat.), Székesfehérvár, 1993 • Buzási E.: Két kép a fraknói Esterházy-gyűjteményből: Esterházy Orsolya portréja Benjamin Blocktól és Esterházy Pál mint Szent Imre, Művészettörténeti Értesítő 44. 1995. 269–279.