Artportal

Camicia, Chimenti di Leonardo

Névváltozat:
Definíció: asztalos, építész
Született: ?, 1427 előtt
Elhalálozott: ?, 1505 után
Szerző: Békés Enikő

Firenzei asztalos és építész. Corvin Mátyás szolgálatában állt, feltehetően a budai királyi építkezések vezetője volt. Firenzében tanult, Urbinóban Francesco di Giorgio Martini mellett dolgozott. Az első rá vonatkozó adat 1463-ból származik. Egy 1479-es forrás szerint négy asztalossal kötött szerződést, hogy azok Budán őt szolgálják. 1487-ben Beatrix királynő egy nagyobb összeget utalt ki neki. Vasari ~ életrajzában azt írja, hogy Mátyás királynak palotákat, kerteket, kutakat, templomokat, falakat és erődítményeket tervezett. Egyes feltételezések szerint neve összefüggésbe hozható a Filarete szellemében fogant budai egyetem tervével. A kutatás egy része benne látja a budai királyi vár díszudvarának, továbbá az urbinói stíluskapcsolatokat mutató függőkertnek és Cisterna Regiának a tervezőjét és vezető építészét. Nem lehet tudni, hogy Corvin Mátyás halála után meddig tartózkodott Magyarországon.
Balogh J.: A művészet Mátyás király udvarában I., Budapest, 1966. 485–487. • Feuerné Tóth R.: A budai „Schola”: Mátyás király és Chimenti Camicia reneszánsz ideálváros-negyed terve, Építés–Építészettudomány, V., 1973. 373–385. • Feuerné T. R.: A budai vár függőkertje és a Cisterna Regia. Magyarországi reneszánsz és barokk (szerk.: Galavics G.), Budapest, 1975. 11–54. • Farbaky P.: A budai középkori királyi palota díszudvara, Ars Hungarica, XVI/2, 1988. 143–171.