Artportal

Németh István


műgyűjtő
(Budapest, 1962. szeptember 26.)
Fiatal gyűjtő, ennek ellenére gyűjtőkörökben ritka, szinte naprakész tájékozottsággal rendelkezik, egy-egy alkotó rövid periódusait is figyelemmel követi. 1992 óta gyűjt, a képzőművészek és műgyűjtők alkotta Vén Buda Baráti Kör tagja. Kezdetben a magyar gyűjtők körében szokványosnak tekinthető, klasszikus értékű festményeket gyűjtötte, javarészt a nagybányai iskola alkotói köréből. E munkák többsége mára elkerült gyűjteményéből. Alig egy-két év alatt kifejezetten a kortárs magyar képzőművészet alkotóinak művei felé fordult, mert mint megjegyzi: „nem találom izgalmas feladatnak olyan műveket gyűjteni, amelyeket a művészettörténet már legitimált, amelyekről tucatszám jelentek meg írások.” A megőrzött néhány klasszikus – Egry József, Szőnyi István, Paizs-Goebel Jenő, Czóbel Béla – alkotás sem képezi szerves részét műtárgykollekciójának – noha ritkaságszámba menő, valódi gyűjtői darabok –, inkább lakása polgári enteriőrjét hivatottak erősíteni.
A kortárs alkotások gyűjtésének kezdetétől napjainkig festőművész oeuvre-je hatott rá a legintenzívebben. Az életmű java, mintegy hatvan alkotás, jelentős főművekkel – Jelenések angyala II. –, köztük szoboralkotásokkal, gyűjteménye gerincét alkotják. A Kárpáti-kollekció alakításában eleinte Dr. Rácz István műgyűjtő segítette; gyűjteményéből, valamint a Vasilescu-gyűjteményből, egyéb gyűjtőktől több korai Kárpáti-munka is hozzákerült. A korai kortárs ~-gyűjteményben , és alkotásai is megtalálhatók voltak. A kilencvenes évek közepétől néhány más irányból jövő művész munkáival – Földi Péter, , , , , – tágult, árnyalódott, egyben markánsabbá is vált a műtárgykollekció, noha a gyűjtőkoncepció szinte változatlan maradt. ~ érdeklődése továbbra is azon alkotások felé fordult, amelyeket egyfajta redukált, szűkebb motívumhasználat jellemez, illetve azon alkotók felé, akik tulajdonképpen egyetlen munka mind tökéletesebb megalkotásán dolgoznak pályájuk egésze során. A ~-gyűjtemény gerincét alkotó mintegy tizenöt művészen túl több jelentős magyar képzőművész – , – is szerepel egy-egy fontosabb munkával.
Gyűjteménye szervező elve nem az egységességre törekvés. Nem kívánja az általa gyűjtött anyag különböző világképeit egyetlen keretbe szorítani, inkább a köztük lévő összekötő szálak hangulati, etikai, szellemi természetére helyez nyomatékot. A képzőművészekkel kialakított személyes, folyamatosan fenntartott jó kapcsolat révén igyekszik a jelentős műveket kiválogatni. Ezt segítik a rendszeres műterem-látogatások, utóbb a kiállítási kontrollok. Egy-egy fontosabbnak tartott oeuvre korai darabjait, alkalmi kitérőit is igyekszik megfelelőképpen reprezentálni kollekciójában. Gyűjtői metódusa jellegzetes: szenzibilitása révén inkább ráérez a kvalitásos munkákra, elsősorban nem a teoretikus, művészettörténeti rálátás vezeti választásaiban; viszont a hozzá kerülő képekről igyekszik minél többet megtudni: érdeklődéssel kutatja a képek történetét, indíttatásuk, születésük körülményeit. Egy adott alkotót mindig két-három munkával kezd el gyűjteni, hogy aztán már egy-egy darab fölött is biztonsággal ítélhessen. A gyűjtés során egyfajta etikai mérce betartására törekszik, a gyűjtemény nem az anyagi tehetősségről kíván árulkodni: egy-egy alkotótól nem minél több, hanem néhány kvalitásos főmű megszerzésére törekszik. Nem halmozza, hanem valóban gyűjti a képzőművészeti alkotásokat: szellemi értelemben vett munkája a gyűjtés. Kollekciója megőrzött gerince mellett folyamatosan cseréli-eladja a nála lévő munkákat – ha elfárad egy kép sugározta élmény, megválik tőle –, hogy helyükön újabb nívós darabok jelenhessenek meg. A kilencvenes évek végétől így kerültek gyűjteménye kísérleti blokkjába a NEMO képzőművészeti csoport (, , , ) tagjainak, illetve a szobrász nak és nak a munkái. A ~-gyűjtemény rangos példája annak, hogy a kollekcióvá szervezett képzőművészeti alkotások révén manifesztálódhat a gyűjtő személyisége is.
Irodalom: Balázs S.: Szellemi munkám a gyűjtés (kézirat), 2001.
Honlap: www.nemethcollection.hu
(Balázs Sándor)