fotóművész

Aczél Márta

fotóművész

Születési hely: Budapest
Születési dátum: 1909
Honlap:

Kiállítások az adatbázisban:

1909-ben született Budapesten jómódú polgár családban. Apjának jól menő vaskereskedése működött, anyja képzett muzsikus volt, Bartóknál is tanult. Budapesten elvégezte a bölcsészkar két szemeszterét, majd a családi barát, Mannheim Károly tanácsára tanulmányait Berlinben, ezt követően Frankfurt am Mainban folytatta. Itt bölcsészdoktori címet szerzett német irodalom és művészettörténet szakon. 1935-ben tért haza. Származása miatt nem dolgozhatott. Megismerkedett Pécsi Józseffel és kitanulta nála a fényképész szakmát. Marsovszky Elemérné Ferenciek terén működő műtermében dolgozott, majd 1937-ben segédlevelet szerzett. 1936-ban ismerkedett meg Kreilisheim Györggyel, akinek baráti köre (Kálmán Kata, Zinner Erzsébet) figyelmét még inkább a fotózás felé fordította. 1939-ben házasodtak össze. 1939-ben az antwerpeni és a koppenhágai Nemzetközi Fényképkiállításra küldte be fotóit. 1939-ben az EMAOSZ Nemzetközi Tárlatán állított ki. 1944-ben téglagyárba hurcolták, s ugyanebben az évben halt meg férje. 1945-től apja vasgyárában dolgozott. 1964-ben fényképészként ment nyugdíjba.

E. Csorba Csilla + Cs.A.
Képek