üvegfestő

Árkayné Sztehló Lili

üvegfestő

Születési hely: Budapest
Születési dátum: 1897
Honlap:

Kiállítások az adatbázisban:

Mesterei: Deák-Ébner Lajos, Bosznay István, Glatz Oszkár, Vaszary János.

1915–1919: Magyar Képzőművészeti Főiskola; mesterei: Deák-Ébner Lajos, Bosznay István, Glatz Oszkár, Vaszary János. 1920-ben tanulmányait megszakítva Bécsbe költözött. 1922-ben visszatért Budapestre, és 1923-ban befejezte a főiskolát. 1924-1925-ben rövid tanulmányutat tett Párizsba és Rómába. 1925-ben az Új Művészek Egyesületének egyik alapító tagja volt, és még ebben az évben részt vett meghívottként a Képzőművészek Új Társasága II. kiállításán. 1925-1926-ban egy évet töltött Párizsban ösztöndíjjal. 1927-ben férjhez ment Árkay Bertalan építészhez. 1928-1930 között férjével együtt a Római Magyar Akadémián töltött két évet. Az eredetileg festőnek tanuló Sztehló Lili 1927-től apósa, Árkay Aladár ösztönzésére kezdett üvegfestéssel foglalkozni. Festett üvegein kezdetben a Nagy Sándor-féle szimbolikus-szecesszió és az art deco hatása mutatható ki, míg a harmincas évek első felében készült alkotásain már a kubizmus, a konstruktivizmus, az expresszionizmus és az itáliai novecento stíluselemeit ötvözte egymással. Ő volt a két világháború közötti időszak hazai és külföldi iparművészeti, képzőművészeti és egyházművészeti kiállításainak az egyik legsikeresebb résztvevője, melyet számos díja és elismerése is tanúsított. A harmincas évek második felétől stílusa archaizálódott, kifejezésmódja megfáradt, és egyre sematikusabb megoldásokat alkalmazott. A háború után készült ablakait konzervativizmus és a már bevált formulák alkalmazása jellemezte.

 

Díjak/ösztöndíjak

1929 • Magyar Akadémia-ösztöndíja, Róma

1930 • Iparművészeti kiállítás, Nagydíj, Monza (I)

1933 • V. Milanói Triennálé, Grand Prix, Milanó

1934 • Világkiállítás, Nagydíj, Brüsszel

1937 • Világkiállítás, Nagydíj, Párizs

1938 • Iparművészeti Társulat aranyérme.

Egyéni kiállítások
1981 • Emlékkiállítás, OMF Magyar Építészeti Múzeum, Székesfehérvár.

Csoportos kiállítások
1930 • Iparművészeti kiállítás, Monza (I)
1931 • A Római Magyar Akadémia ösztöndíjasainak kiállítása, Nemzeti Szalon, Budapest
1933 • Klebelsberg Kunó-emlékkiállítás, Műcsarnok, Budapest
1933 • V. Milánói Triennálé, Milánó (I)
1934 • II. Arte Sacra, Róma (I)
1934 • Világkiállítás, Brüsszel (B)
1936 • VI. Milánó Triennálé, Milánó (I)
1937 • Modern Monumentális Művészet kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapest
1937 • Világkiállítás, Párizs (F)
1938 • Első Magyar Iparművészeti Tárlat, Nemzeti Szalon, Budapest
1938 • III. Arte Sacra, Róma (I)
1940 • VII. Milánói Triennálé, Milánó (I)
1941 • Egyházművészeti kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapest.

Művek közgyűjteményekben
• Fővárosi Képtár, Budapest.
• Magyar Építészeti Múzeum, Budapest

• Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Budapest.

Köztéri művek

1927–1928 • Városháza üvegablakai, Mohács

1928–1930 • Római katolikus templom üvegablakai, Győr-Gyárváros

1933–1936 • Városmajori római katolikus templom üvegablakai és berendezési tárgyai, Budapest (az üvegablak 1942-ben elpusztult, rekonstruálva az 1960-as években)

1934–1953 • Fogadalmi templom és temetőkápolna üvegablakai és oltárai, Mohács

1937 • Pasaréti római katolikus templom üvegablakai, Budapest

1938 • Szent István-mauzóleum üvegablakai, Székesfehérvár (a rózsaablak 1997-ben rekonstruálva) • Millenniumi kápolna üvegablakai, Pannonhalma

1940 • Római katolikus kápolna üvegablakai, Galyatető • Római katolikus templom üvegablakai, Komárom

1941 •  Kápolna üvegablakai, Margitsziget, Budapest • Római katolikus templom üvegablakai, Somogyhárságy • Jáki kápolna üvegablakai, Városliget, Budapest • Papi szeminárium üvegablakai, Szombathely

1942 • MÁV Kórház kápolnájának üvegablakai, Budapest
1943 • MABI Kútvölgyi úti kórház kápolnájának üvegablakai, Budapest

1945 körül • Dóczy-kápolna üvegablakai, Püspökvár, Győr

1947 • Római katolikus templom üvegablakai, Szentkirály

1949 • Római katolikus templom üvegablakai, Hegykő

1950 • Római katolikus templom oltárfestménye, Balatonlelle

1950 körül • Római katolikus templom üvegablakai, Gyöngyös

1952 • Római katolikus templom üvegablakai, Polgár

1954–1955 • Római katolikus templom üvegablakai, Lébény

1954 • Római katolikus templom üvegablakai, Veszprém

1956 • Dóczy-kápolna üvegablakai, Püspökvár, Győr

1956–1957 • Héderváry-kápolna üvegablakai, Győr

1958–1959 • Római katolikus templom és polgári templom üvegablakai, Hegykő.

Irodalom

NAGY Z.: Árkayné Sztehló Lili üvegablakai. Magyar Iparművészet, 1935/4., 104–105.

JAJCZAY J.: Árkayné Sztehló Lili üvegfestményei. Magyar Iparművészet, 1938/1., 13–14.

CSERNYÁNSZKY M.: Árkayné Sztehló Lili festett üvegablakai. Szépművészet, 1942/1., 81–82.

SOMOGYI A.: Árkayné Sztehló Lili művészete. Vigilia, 1960/5., 274–279.

Művészeti Lexikon, 4. kötet. R–Z. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968, 489.

PANDUR J.: Árkayné Sztehló Lili üvegablakai és Kolbe Mihály mozaikjai a mohácsi Csatatéri-emléktemplomban.Baranyai Művelődés, 1976/2.

SZ. KÜRTI K.: Köztéri szobrok és épületdíszítő alkotások  Debrecenben és Hajdú-Biharban. Hajdú-Bihar Megyei TanácsV. B. Művelődésügyi Osztály, Debrecen, 1977, 159, 185.

P. SZŰCS J.: A városmajori templom építéstörténete és kora. Ars Hungarica, 1977/1., 61–85.

P. SZŰCS J.: Buda „Saint Chapelle-je”. Árkayné Sztehló Lili ablakai a városmajori templomban. Budapest, 1977/8., 24–26.

PUSZTAI L.: Árkayné Sztehló Lili (1897–1959) emlékkiállítása. OMF Magyar Építészeti Múzeum, Székesfehérvár (kat.), 1981

ERDŐSSY B.: Korunk magyar egyházművészete. Budapest, 1983, 22, 51, 53.

Magyar művészet 1919–1945. Akadémia Kiadó, Budapest, 1985,  65, 75, 78, 94, 100, 110, 135, 141, 220, 221, 359, 416, 417, 817.

P. SZŰCS J.: A római iskola. Corvina Kiadó, Budapest, 1987, 5, 18, 34, 38–40, 50, 53, 54, 62, 65, 70, 76, 86, 88,  106, 117, 124.

MENDÖL ZS.: Épületekhez kapcsolódó díszítő üvegmunkák Pécsett. Janus Pannonius Múzeum  Évkönyve, Pécs, 1991, 236–239.

OLTVÁNYI I.: Még egy bomba a Városmajorra. In Művészeti krónika. Összegyűjtött írások. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1991,101–106.

Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 5. kötet. München–Leipzig,K. G. Saur, 1992, 101–102.
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, 1. kötet. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1999, 78–79.

BEKE L.-GÁBOR E.-PRAKFALVI E.-SISA J.-SZABÓ J.: Magyar  művészet 1800-tól napjainkig. Budapest, Corvina Kiadó, 2002, 237, 238.

SZŰCS E.-DÖRGŐ M.-FÖLDÉNYI GY.-FŰRI J. -GONZALES G.-OBRECZÁN GY.: A megfestett fény.  Díszüveges munkák a történelmi Magyarország  építészetében 1945-ig. Budapest, Geobook Könyvkiadó, 2005, 114, 117, 118, 119.

Tölgyes Orsolya + Sz.D. A Magyar Üvegművészet, 2006 alapján