festő
/

Balogh István Vilmos

festő

Születési hely: Hegyhátszentpéter
Születési dátum: 1954

Kiállítások az adatbázisban:

1975 –ben  indult el képzőművészeti pályáján. 1978-tól  a mai napig tagja a szentendrei Vajda Lajos Stúdiónak. 1980-ban rendezte meg első önálló kiállítását, amit számos hazai és nemzetközi egyéni és csoportos kiállítás követett. 1984-től a  Fiatal Képzőművészek Stúdiójának tagja. 1986 –ban elhagyta az országot és Bécsben élt. 1987-ben az USA–ba emigrált, azóta New Yorkban él és dolgozik. 1994-ben a New York-i Art Warehause tagja. 1995-ben lett kettős állampolgár, felvette a Steven Balogh nevet. Ezt követően így szignálja műveit. 2014-től A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja.

Hajdu István  így ír művészetéről:

„Balogh István Vilmos festményei, grafikái, művészeti akciói és fotói – lassan negyven éves – pályája során egy fogalom, a káosz megjelenítésének, vizualizálásának eszközei. A művek egyrészt a káosz előidézésének, kibontakozásának, másrészt elszenvedésének, elviselésének művészi dokumentumai; indulattal, szenvedéllyel tárják fel e kettősség természetét.

 Az 1980-as és 90-es évek fordulóján festett képeinek ereje és egyetemessége bonyolult diszharmóniában nyilatkozik meg. Művein – még ha szerkezetük olykor szimmetrikus is – minden lezáratlan, ugyanakkor végleges; expresszív zaklatottság és metafizikai hűvösség, pszichológiai érzékenység és elutasító gúny vegyül hűvös intellektualitássá.

„... a turbulencia fenséges valami. Mint minden fenséges, valamiképpen rettenetes, félelemkeltő és tiszteletre méltó is; valami, ami kivonja magát számításaink, a felsőbb matematika köréből. Ennek a kaotikus turbulenciának a közelében (…) rend uralkodik a fluktuáció révén.” - írja Hannes Böhringer, akitől most kölcsönveszem e mondatokat és némiképpen kifordítom azokat:  a fluktuáció, az egyenletes folyamat (mondjuk, az élet) időről-időre káoszba fordul, korról-korra örvénylésbe csap, s a káosz és az örvény megmagyarázza önmagát, másképpen fogalmazva, képet és kommentárt „közöl” az életről magáról, miközben hatással, erővel, dinamikával tölti föl  a folyamatot a következő örvény, turbulencia paroxizmusáig.

Mindez a művészet metaforája is lehet; a művészet talán nem más, mint a káosz  megfogalmazása, szabályok közé kényszerítése, hogy abban, vagyis a regulában „fluktuálódva” ismét csak kitörhessen belőle, és önálló turbulenciákat gerjesztve újjá születhessen, mintegy önmagát is zavarba ejtve, egyszersmind lassan hullámzó, idő- és térbeli folyamatot képezzen.A nagy „kaotikusok”, Grünewald, Bosch vagy Blake és Turner, majd a megszámlálhatatlan 20. századi turbulencia-lovas, Schielétől Pollockon át Baconig, a káosz megképzésével és kinyilatkoztatásával mintegy domesztikálták is a „zavart”, egyszerre csitítva és zaklatva az áramlást. Egybe- és átnézve Balogh idő- és térrétegeket egymásra lapozó munkáit, úgy rémlik, ezek szellemi és technikai értelemben egyszerre palimpszesztek és remixek: a festő olykor régi és „kora-régi” festményekre, assemblage-okra, fényképek emlékére húz új réteget, mellyel az időt, a múlás maró vagy gyengéd gesztusait idézi meg, sőt, ábrázolja. Máskor újra „bonyolítja”, átkeveri motívumait, témáit egy új helyzetre, térre és – főként – idő-helyzetre idomítja, bizalmatlan iróniával, gyakran szarkazmussal, derűs-bizonytalan bátorsággal.”

baloghistvanvilmos.com  /Hungarian

stevenbalogh.com / English

Egyéni kiállítások:

2012 Contemporary Arts International (CAI), Acton, MA, USA 

2007 VLS Galéria, Tóth Istvánnal, Szentendre

1995 Artopia Gallery, New York, N.Y., USA

1992 Weber Gallery, Köln, Germany

1991 Helander Gallery New York, N. Y., USA

1990 Centro Cultural, Caracas, Venezuela

1985 VLS Galéria , Szentendre

1985 IH Galéria, Pécs

1984 OUTSIDER, Galéria 11, Budapest

1984 „ ÉJSZAKA” Herman Terem, Fészek Művészklub, Budapest

1982 VLS Galéria, Veszely Ferenccel Szentendre

1982 Dimitrov Megyei Művelődési Központ, Bukta Imrével, Veszprém

1981 VLS Galéria, Tóth Istvánnal, Szentendre

1980 „Gyertya”, Budapest

1979 VLS, Galéria, Veszely Ferenccel, Szentendre

1978 VLS Galéria, Tóth Istvánnal, Szentendre

Válogatott csoportos kiállítások:

2013 MIAFENE – 40 éves a Vajda Lajos Stúdió Ferenczy Múzeum, Művészet Malom, Szentendre

2008 Kiáramlás és delej – 1968 hatása a kortárs magyar képzőművészetre Centrális Galéria, Budapest

2002 VLS Jubielumi kiállítás Műcsarnok, Budapest

2000 „Új SZERZEMÉNYEK” Görög Templom Kiállítóterme, Tragor Ignác Múzeum, Vác

2000 „Új Stúdió 5” a VLS-ből , VLS Galéria, Szentendre

1998 VLS kiállítás Új Galéria, Nagyvárad, Románia

1998 VLS, Kultúrpalota Művészeti Galéria, Marosvásárhely, Románia

1996 TIZENKILENCEN A VAJDA LAJOS STÚDIÓBÓL, Vigadó Galéria, Budapest

1996 Magyar – Amerikai Kortárs Művészek, Washington D.C.,USA

1996 Magyarország Főkonzulátusa, New York, N.Y.,USA

1994 Art Warehouse New York, N.Y, USA

1994 Magyar – Amerikai Kortárs Művészek, Washington D.C.,USA

1988 Jamaica Art Center, Különdíj, New York, N.Y.,USA

1986 ÚJ VEGYES VLS, Szentendrei Képtár, Szentendre Résztvevők: Aknay János, Bereznai Péter, Gubis Mihály, Győrffy Sándor, Imreh Tibor, Lois Viktor, fe Lugossy László, Selényi Károly István, Tóth István, ef Zámbó István.

1986 VLS kiállítás, Kaposvári Galéria, Kaposvár

1986 Kortárs Művészeti Fórum, Almássy tér, Budapest

 1985 Nyári Tárlat a Fészek Művészklub Galériájában, Budapest

1984 Vándorkiállítás, Ausztria

1984 Fiatal Művészek Klubja, Budapest

1982 Bercsényi Kollégium, Budapest, Kéri Ádámmal, Tóth Istvánnal

1982 „Többféle realizmus”, Fészek Művészklub, Budapest Részvevők: Bernáth/y/ Sándor, Bukta Imre, Lois Viktor, fe Lugossy László, Wahorn András, ef Zámbó István

1981 Vels, Ausztria

1981 VLS Galéria, Szentendre

1980 STÚDIÓ „5”, VLS Galéria, Szentendre, Részvevők: Bereznai Péter, Imreh Tibor, Lois Viktor, Selényi Károly István, Tóth István

1980 VLS , Megyei Könyvtár, Szeged Résztvevők: Bereznai Péter, Bernáth/y/ Sándor, Bukta Imre, Lois Viktor,fe Lugossy László, Wahorn András, ef Zámbó István

1980 VLS, Galéria, Szentendre, fe Lugossy Lászlóval és Bereznai Péterrel

1979 Nemzetközi Grafikai Biennále, Cleveland, UK.

1978 Kassák Klub, Budapest

1978 VLS, Dimitrov Megyei Művelődési Központ, Veszprém

1978 VLS Galéria, Szentendre

Művek közgyűjteményekben:

TIM Múzeum, Vác
Ferenczy Múzeum, Szentendre

Irodalom:

2013 MIAFENE – 40 ÉVES A SZENTENDREI VAJDA LAJOS STÚDIÓ, 1972/2002- 2013         ISBN978-963-08-7300-0

2012 Acton’s CAI Host NY Artist, Steven Balogh Wicked Local.com ‘Passions’ exhibit coming to Acton arts venue, aug 1. 2012.

2010 Bárdosi József : KORTÁRSAK A TEMPLOMBAN ISBN 978-963-9809-16-1

2008 Selényi Károly István : A VAJDA LAJOS STÚDIÓ ÉS A STÚDIÓ 5 Szakdolgozat, Konzulens: Valkó László egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

2005 Kovalovszky Mária: A Modern Magyar Festészet Remekei: 1896–2003. /Budapest : Corvina, 2005. Vajda Lajos Stúdió 173.oldal  ISBN 963-13-5434-2

2004  NovotnyTihamér: Szétguruló üveggolyokban, VLS-2004, ISBN 963-216-506-3

2002 Novotny Tihamér: SZENTENDREI VAJDA LAJOS STÚDIÓ: 1972-2002 Jubileumi Kiállítás a Műcsarnokban, 2002. szeptember 4.- október 6.ISBN 963-204-015-5

2001 Kortárs Művészeti Lexikon. 3. köt. Budapest,Enciklopédia, 2001. Vajda Lajos Stúdió 805. oldal  ISBN 963-8477-46-6

2000 Novotny Tihamér – Wehner Tibor : A SZENTENDREI VAJDA LAJOS STÚDIÓ ISBN 963-00-4105-7

1994 Keserű Katalin: A modern posztjai ELTE Btk.

1994 Viola Finn: USA-ban élő kortárs művészek Magyarországról és Erdélyből

1986 Hann Ferenc: ÚJ VEGYES VAJDA LAJOS STÚDIÓ

1986 Novotny Tihamér: ÚJ VEGYES KIÁLLÍTÁS A SZENTENDREI KÉPTÁRBAN, Duna Kanyar Kurír,1986/9

1986 Novotny Tihamér : ÚJ VEGYES – VAJDA LAJOS STÚDIÓ

1985 Hajdú István: Balogh István Vilmos IH Galéria Pécs kiállításának katalógusa

1984 P. Szabó Ernő: ÉJSZAKA, Magyar Ifjúság 1984. február 4.

1982 Keserű Katalin: Több féle realizmus, Balogh István Vilmos, Bernáth(y) Sándor,Bukta Imre, Lois Viktor, fe Lugossy László, Wahorn András, ef Zámbó István

1982 Veszeli Lajos : Aktualitás a művészetben, Bukta Imre és Balogh István Vilmos munkáiról, Napló 1982. június 5.

1981 Mozgó Világ, 3-4 száma ,Tóth István: AZ INFORMÁCIÓ ÚTJA, beszélgetés Balogh István Vilmossal 215-217.old. HU ISSN 0324-4601

1980 Balogh István Vilmos: „Stúdió 5” mappa –katalógus

1975 Balogh István Vilmos- Tóth István: Tóth – Balogh füzet, underground nyomtatvány

artPortal
Képek