ötvös, iparművész

Fuhrmann Károly

ötvös, iparművész

Születési hely: Kolozsvár
Születési dátum: 1912
Honlap:

Kiállítások az adatbázisban:

Mesterei: Voith Antal.

Voith Antal kolozsvári ötvösmesternél tanult; gyakorlati ismeretei alapján mesterkönyvet szerzett; 1941-43: Budapesti Iparművészeti Iskola; 1968: Román Kulturális Érdemrend I. fokozata. 1941-től tagja és kiállítója volt a Barabás Miklós Céhnek. 1944-47 között hadifogoly a Szovjetunióban. Hazatérve, 1948-ban megszervezte az első kolozsvári iparkiállítást. Fém- és ötvösművességi munkáinak legfőbb motívumkincsét a magyar honfoglaláskori művészetben találta meg. E lehetőségre Felvinczi Takács Zoltán, Fettich Nándor és Entz Géza hívták föl a figyelmét. Rajzok százait készítette az 1940-es években a kolozsvári honfoglalási sírok föltárásakor. Alkotásain a tarsolylemezek díszítéseit, palmettás motívumait ettől kezdve következetesen alkalmazta. A fémművesség, ötvösség, ékszerművesség szinte minden ága foglalkoztatta. Művei széles társadalmi körben találtak vásárlókra. Egyházművészeti alkotásai is jelentősek.

Egyéni kiállítások
1942-43 • Kolozsvár [Gy. Szabó Bélával]
1957 • Kolozsvár [Darkó Lászlóval]
1967 • Kolozsvár
1968 • Nagyvárad
1977 • Kolozsvár
1982 • Művészeti Múzeum, Kolozsvár.

Válogatott csoportos kiállítások
1943 • A Műcsarnok megnyitó kiállítása, Kolozsvár
1944 • Barabás Miklós Céh kiállítás, Nemzeti Szalon, Budapest
1948 • Kolozsvári iparművészeti kiállítás
1954 • Első országos iparművészeti tárlat, Bukarest
1956 • Iparművészeti Biennálé, Bukarest
1957 • Iparművészeti Triennálé, Milánó
1961 • Erdélyi Néprajzi Múzeum, Kolozsvár
1962 • Egyházművészeti tárlat, Protestáns Teológia, Kolozsvár
1966 • Román Iparművészeti tárlat, Prága
1969 • Iparművészeti vásár, Firenze.

Irodalom
MURÁDIN J.: Így lettem ötvös, Utunk, 1977/47.
TIBORI SZABÓ Z.: Festészet, szobrászat és grafika - fémben, Korunk, 1989/4.
BANNER Z.: ~ (monogr.), Bukarest, 1991.
TAKÁCS G.: Tizenöt erdélyi művész, Scripta Kiadó, Nagyvárad, 1999.

Murádin Jenő + Fándly Edit kieg.