festő, alkalmazott grafikus

Haranghy Jenő

festő, alkalmazott grafikus

Születési hely: Debrecen
Születési dátum: 1894
Honlap:

Kiállítások az adatbázisban:
Mesterei: Helbing Ferenc, Révész Imre, Simay Imre.
Mintarajziskola; Országos Magyar Iparművészeti Iskola; 1912: Nagybányai festőiskola, mesterei: Helbing Ferenc, Révész Imre, Simay Imre. Első ízben 1916-ban a Műcsarnokban állított ki. Az Iparművészeti Iskolán 1915-1918 között mint tanársegéd, majd mint tanár működött, 1934-ig a díszítő festői, utána a grafikai szakosztályon (amelynek 1945-ig vezetője volt). Húsz éven át állatrajzot és anatómiát is tanított. Francia- és Olaszországban járt tanulmányúton. Rendkívül termékeny alkotó volt. Az alkalmazott grafikai műfajok (plakát, bélyeg, ex libris) mellett a művészi sokszorosító eljárásokat (rézkarc, litográfia) is művelte. Mintegy 200 könyvhöz készített illusztrációt, illetve borítótervet (Csokonai, Madách, Vörösmarty, Móricz, Kipling, Cooper, La Fontaine és mások műveihez). Monumentális alkotásai változatos technikákat képviselnek (falfestmény, üvegablak, mozaik). Olajfestményeket is készített. Tagja volt a KÉVE művészcsoportnak, a Benczúr Társaságnak, az Iparművészeti Társulatnak, a MAPE művészegyesületnek. Pedagógusi teljesítménye is jelentős. Bár ő maga dinamikusan rajzos, stilizált, de alapjában naturalista felfogásban dolgozott, tanítványait nem korlátozta másfajta törekvéseikben. Közéjük tartozott Varga Mátyás, Reich Károly, Szántó Piroska, Márk Tivadar, Amerigo Tot is.
Egyéni kiállítások
1923 • 1925 • 1939
1942 • Műcsarnok, Budapest (gyűjteményes kiállítás, a Benczúr Társaság jubileumi kiállításához kapcsolódva)
1994 • Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest (emlékkiállítás)
1995 • Globe Galéria, Budapest (emlékkiállítás).
Művek közgyűjteményekben
Bányászati Múzeum, Sopron
Déri Múzeum, Debrecen
Gutenberg Múzeum, Mainz
Helytörténeti Múzeum, Körmend
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Református Egyháztörténeti Múzeum, Debrecen
Vendéglátó-ipari Múzeum, Budapest
Városi Múzeum, Sümeg.
Köztéri művei
Attila temetése (üvegablak és freskó, 1931, Debrecen, Krematórium)
Üvegablakok és pannók (1932, Debrecen, Angol királynő Szálló, elpusztultak)
A szén keletkezése, felfedezése és bányászata (falfestmények, 1934, Dorog, Bányászotthon díszterme)
Árpádházi királyok (üvegablakok, 1935, Dorog, plébániatemplom)
Bibliai jelenetek és zsoltárszövegek illusztrációi (üvegablakok és falfestmények, 1936, Debrecen, Kossuth utcai református templom)
15 falkép (kerámia, 1927, Berettyóújfalu, Kórház)
Epizódok Mátyás király életéből és korából (falképek és üvegablakok, 1937, Budapest, Mátyás pince)
Jelenetek Shakespeare színművekből (falképek, 1937, Budapest Britannia - ma Béke - szálló kupolaterme)
Mátrai vadászat, Kossuth L. 1840-es látogatása (falképek, 1940, Parádfürdő, étterem) üvegablakok (1941, Kolozsvár, Hadtestparancsnokság, elpusztult) Országépítő Szent István (mozaik, 1941, Műcsarnok homlokzati timpanonja)
üvegablakok (1942, Szeged, Hági söröző)
üvegablakok (1942, Debrecen, Egyetemi templom, elpusztultak)
Szondy György
Szondy két apródja (mozaikok, 1947, Budapest, Béke Szálló)
Négy evangélista
Mária mennybevitele (üvegablakok, 1947, Budapest, Petőfi téri görögkeleti templom)
Gyógyító szentek (falfestmények, 1948, Körmend, kórházi kápolna)
Háromkirályok imádása
Utolsó vacsora (falfestmények, 1949, Aldebrő, római katolikus templom)
Mária mennybevitele (falfestmény, 1950 k., Domoszló, római katolikus templom).
Irodalom
ELEK A.: A magyar iparművészet jubileuma, Magyar Iparművészet, 1930
ELEK A.: Az új magyar grafikai művészet, Erdélyi Helikon, 1930. január
ELEK A.: Az újabb magyar grafikai művészet, Magyar Művészet, ~ 12 rézkarc exlibrise, bev.: Siklóssy László 1935, 1937
KOMJÁTHY K.: ~ festőművész tanár munkásságának ismertetése, Körmend, 1985
TAKÁCS B.: ~ üvegfestményei, Művészet, 1988/11-12.
SZÜCS GY.: ~ történelmi falképei és üvegablakai, Ars Hungarica, 1993
SZÜCS GY.: ~, Budapest, 1994
PALÁSTHY L.-HARANGHY J.: ~ exlibriseinek alkotói jegyzéke, Budapest, 1994
SÜMEGI GY.: (kiállítás megnyitó beszéd, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1994).
Könyvei
A rajzolás iskolája. Kezdettől a művészetig, Budapest, 1942 (szöveg és képek)
~ vázlatkönyvéből, Budapest, 1944
Vidám és igaz történetek a régi pesti állatkertből, Budapest, 1947.
Havas Lujza
Képek