festő

Kóka Ferenc

festő

Születési hely: Budapest
Születési dátum: 1934
Honlap:

Mesterei: Bernáth Aurél.
1960: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Bernáth Aurél. 1963-1966: Derkovits-ösztöndíj; 1973: Munkácsy-díj; 1974: Debreceni Nyári Tárlat, Művészeti Alap díja; 1976: II. Tájképfestészeti Biennálé, aranydiploma, Hatvan. A Bernáth Aurél Társaság és a Szinyei Merse Pál Társaság tagja volt. A 60-as évek végén a korszak magyar művészetének progresszív "szürnaturalista" vonulatához tartozott. Festményei kezdetben a faktúra bűvöletében születtek. A szövevényes festőiség és a töredezett képi világ kaleidoszkópszerű látványt nyújt. A szorongással telt atmoszféra, a képeket átszövő, gazdagon burjánzó vegetáció, a szinte tapintható anyagszerűség Max Ernst szürreális vízióival rokonítja műveit. Átszellemített alakjai ugyanakkor a bernáthi figuraformálás reminiszcenciáit hordozzák magukban. Míg a 70-es években fényteli színvilág, derűs hangvétel, a dekorativitás felé hajló, játékos kísérletező kedv jellemezte ~ művészetét, a későbbi munkák cizellált finomsággal körülírt részletformáit elkomoruló, szürke tónusok uralják. A 90-es években készült műveken nyoma sincs a vegetációnak, a metafizikus ihletettségű terekben megjelenő aktfigurákat - álom és ébrenlét határán - a mulandóság árnyképei kísérik. Műveit állandó kiállításon 2000 márciusától a ~ Művészeti Alapítvány (alapítva: 1998. szeptember 24.) által létrehozott önálló gyűjteményben tekinthetők meg.
Egyéni kiállítások
1969 • Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest
1973 • Csók Galéria, Budapest
1976 • Galerie K. am Rudolf, Köln
1978 • Gulácsy Terem, Budapest
1980 • Műcsarnok, Budapest • Dimitrov Művelődési Központ, Veszprém • Pest megyei Művelődési Központ, Szentendre
1981 • Pest megyei Művelődési Központ, Szentendre • Hatvani Galéria, Hatvan
1982 • Fészek Klub, Budapest
1983 • Miskolci Galéria, Miskolc
1984 • Képcsarnok, Győr
1986 • Dorottya u. Galéria, Budapest
1987 • Városi Ifjúsági és Művelődési Központ, Bonyhád
1988 • Luttár Galéria, Budapest
1996 • Vigadó Galéria, Budapest
Válogatott csoportos kiállítások
1969 • São Paolo
1970 • Musée Galerie, Párizs
1971 • Museum am Ostwall, Dortmund
1986 • Nemzetközi Művészeti Vásár, Bázel
1989 • Cargilson Galerie, Brüsszel • Neue Galerie - Ludwig Gyűjtemény, Aachen
1997 • Magyar Szalon '97, Műcsarnok, Budapest.
Művek közgyűjteményekben
Damjanich János Múzeum, Szolnok
Ferenczy Múzeum, Szentendre
Herman Ottó Múzeum, Miskolc
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Ludwig Gyűjtemény, Aachen
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
RALLI Fundation (URY)
Xantus János Múzeum, Győr.
Köztéri művei
Dunaújváros (pannó, 1979, Dunaújváros, Munkás Művelődési Központ).
Irodalom
PERNECZKY G.: A magyar "szür-naturalizmus" problémája, Új Írás, 1966/11.
NÉMETH L.: ~ (kat., bev. tan., Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest, 1969)
POGÁNY Ö. G.: ~ kiállítása, Művészet, 1969/11.
BERECZKY L.: Festőiség és fegyelem, Művészet, 1976/9.
WARNOD, J.: Au musée Galliera: l'''' art hongrois contemporaine, Le Figaro, 1970. március 24.
VÉGVÁRI L.: ~ (kat., bev. tan., Miskolci Galéria, Miskolc, 1983)
HAULISCH L.: ~, Budapest, 1990
DÁVID P.: ~ hatvanéves, Respublika, 1995/2.
HAULISCH L.: ~ a Vigadóban, Művészet és Barátai, 1996. november-december
Verba Andrea
Képek