képzőművész

Markulik József

képzőművész

Születési hely: Csantavér [Cantavir, YU]
Születési dátum: 1935
Honlap:

1954-ben fényképészként felvételizett az újvidéki iparművészeti középiskolába. 1959: a szarajevói iparművészeti középiskola festészeti szakán, majd az újvidéki Tanárképző Főiskola rajz szakán végzett. 1959-91 között Csantavéren általános iskolai rajztanár. Az 1970-es évek vajdasági konceptualista képzőművészetének jeles alkotóegyénisége, aki elzártsága és túlzott önkritikája miatt nem bontakozhatott ki igazán. A tökéletességre törekedve sok munkáját megsemmisítette. Részt vett a vajdasági művésztelepek munkájában Topolyán, Óbecsén, Zentán (1969-72, 1981). Ács József, Benes József, Csernik Attila és Petrik Pál mellett ő is bekapcsolódott a Zentán 1972-ben alakulóban levő EK - Képzőművészeti Kísérleti Csoport munkájába. Ebben az évben ismerkedett meg a konceptuális művészet elméletével. Elhagyta a klasszikus képzőművészeti kifejezőeszközöket és az expresszív rajzmodort; konceptuális kísérleteket végzett a fotográfia, a képvers, a művészkönyv, a xerox, a talált tárgyak és a mozgókép területén. Elmélettel is foglalkozott, írásai közül az egyik legértékesebb A vizuális kommunikáció és a képzőművészeti nevelés 1978 januárjától augusztusáig folytatásokban jelent meg a Magyar Szó c. újvidéki napilapban.
Egyéni kiállítások
1968 • Forum Klub, Újvidék
1995 • Retrospektív tárlat, Városi Múzeum Képtára, Zenta • Szendrői Múzeum, Szendrő • Képzőművészeti Találkozó, Szabadka.
Válogatott csoportos kiállítások
1969, 1971, 1977, 1984, 1986, 1989, 1992 • Képzőművészeti Találkozó, Szabadka
1976 • Városi Múzeum Képtára, Zenta
1969, 1971, 1972 • a Zentai Művésztelep évi kiállításai a zentai kiállítóteremben és a Tornyai János Múzeum-ban, Hódmezővásárhely
1980, 1992 • Városi Múzeum Képtára, Zenta
1973, 1974, 1976, 1983 • A Topolyai Művésztelep kiállításai, Hadseregotthon, Topolya
1973 • Vajdasági alkotók, Balatonboglári kápolnatárlatok, Balatonboglár
1974 • Az Óbecsei Művésztelep tárlata, Óbecsei Múzeum Képtára, Óbecse
1974 • a Topolyai Művésztelep tárlata, Pécs • Kaposvár
1982 • Verbo - Voko - Vizuális Jugoszláviában 1950-1980, Kortárs Művészeti Múzeum, Belgrád
1983 • A fotográfia sorsa a vajdasági képzőművészetben, Vajdaság Sport és Ügyviteli Központ, Újvidék
1994 • Nemzetközi művészkönyv kiállítás, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár.
Művek közgyűjteményekben
Szabadkai Városi Múzeum, Szabadka • Zentai Városi Múzeum, Zenta.
Irodalom
ÁCS J.: ~ rajzairól, Magyar Szó, 1968. június 13.
DENEGRI, J.: Fragmenti, Novi Sad, 1994
KOVACEV O.: (kat. ~ retrospektív kiállítása 1952-1994, Zenta-Szendrő)
SZOMBATHY B.: Vajdaságiak a balatonboglári kápolna tárlaton, Magyar Szó, 1973. november 15.
STEPANOV, S.: Fotografija u likovnoj umetnosti Vojvodine, Misao, 1983/12.
Balázs-Arth Valéria