festő, díszlettervező

Nagy Árpád, Pika

festő, díszlettervező

Születési hely: Erdőszengyel [Sângeru de Pădure, RO],
Születési dátum: 1950
Honlap:

Mesterei: Abodi Nagy Béla.
1961-1969: Zene- és Képzőművészeti Líceum, Marosvásárhely; 1969-1972: Architektúra Technikum, Marosvásárhely; 1973-1978: kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola, mestere: Abodi Nagy Béla; 1978-1989: A marosvásárhelyi Nemzeti Színház díszlettervezője; 1989-ben települt át Magyarországra. Tagja volt a Marosvásárhelyi Műhely-alkotócsoportnak, majd alapító tagja a MAMŰ Társaságnak és a Pantenon-csoportnak (1990-1996), valamint 1999 óta a Block Csoportnak. Bacon és Titus-Carmel bűvöletében indult, formai problémákra koncentráló pályakezdés után, a 80-as években kibontakozó munkásságára - a művészetelmélet felé forduló érdeklődésének megfelelően - a konceptualizmus követése volt a jellemző. Az akcionizmus, a land art és a közösségi alkotói megnyilvánulások jegyében működő Marosvásárhelyi Műhely egyik vezéregyéniségévé vált. Díszlettervezőként is szorgalmazója volt a kortárs képzőművészeti megoldások és a különös plasztikai minőségeket hordozó anyagok, mint a többi színházi tényezővel egyenrangú, hangsúlyos színpadi elemek szerepeltetésének. Magyarországra való áttelepedése után művészete egyre több egyéni megoldással gazdagodott. Egyfelől az új technikai megoldásokra nyitott intenzív művészetelméleti érdeklődése, másfelől alkotásainak egyre fokozottabban önfeltáró szubjektivitása határozza meg alkotói egyéniségének összetettségét. Művészi énjének kiteljesedése a Pantenon-csoportban, Elekes Károllyal és Krizbai Sándorral való intenzív együttgondolkodásban és alkotói interakcióban következik be. Szinte minden műfajban alkot, a szénrajzoktól a pasztelleken át az olajfestményekig, a combine paintingtől az assemblage- okig, a térplasztikákon keresztül az objekteken át az installációkig. A 90-es években készült munkáiban teret nyer egy sajátos, a groteszkből öniróniába hajló, a posztmodern szellemiségtől áthatott, fanyar hangvétel, amely munkásságát egyre karakteresebbé teszi. A MAMŰ vezetőjeként, valamint művészeti íróként is jelentős tevékenységet fejt ki.
Egyéni kiállítások
1993 • Én, Mű-Terem Galéria, Budapest
1995 • Szürkület előtt, MAMŰ Galéria, Budapest
1996 • Arcok és maszkok, Merlin Galéria, Budapest
1997 • Félbeszakadt kísérlet, Művésztelepi Galéria, Szentendre
1999 • Új Generáció, MAMŰ Galéria, Budapest • Kapcsolat, Fészek Galéria, Budapest
2000 • Művésztelepi Galéria, Szentendre (kat.).
Válogatott csoportos kiállítások
1981 • Ifjúsági Szalon, Kultúrpalota, Marosvásárhely
1981 • Médium, Fiatal Romániai Képzőművészek, Kovászna Megyei Múzeum, Sepsiszentgyörgy
1982 • Műhely alkotókör, Művelődési Ház, Székelyudvarhely
1985 • Rajz kiállítás, Atelier '35, Nagybánya
1989 • MAMŰ Tegnap és Ma, Ferenczy Múzeum, Szentendre
1990 • MAMUT Art, Görög templom, Vác • Trans-Sylvan, Városi Képtár, Wels (A)
1991 • Nárcisz kertje, Fiatal Művészek Klubja, Budapest • Unikornis, Vigadó Galéria, Budapest • Alvó Pásztor, PANTENON csoport, Collegium Hungaricum, Bécs • A MAMŰ rejtett melege, Püski Galéria, Székesfehérvár
1992 • PANTENON, Ferenczy Múzeum, Szentendre • Érintések, ART Camp, Jászberény • Végtelen, Hirdetőtábla, Károly krt. • Miles Davis emlékkiállítás, PANTENON, Vajda Lajos Stúdió Galéria, Szentendre
1993 • PANTENON csoport, Palme Ház, Budapest • Contemporary Print Art, Nagoya • Ködképek és Idolumok (PANTENONnal), Görög templom, Vác
1994 • MAMŰ csoport, Rauma (FIN) • Természetesen (Természet és művészet Közép-Európában), Ernst Múzeum, Budapest • MÉDIUM 3. Nemzetközi Művészeti Fesztivál, Városi Képtár, Sepsiszentgyörgy
1995 • ART Camp, Alkotárs Galéria, Jászberény és Tilos Galéria, Csíkszereda • Magyar Grafika, Vígadó Galéria, Budapest
1996 • Részlet, Víztorony Galéria, Budapest • Híd, Tilos Galéria, Csíkszereda és MAMŰ Galéria, Budapest • MAMŰ Tárlat, Műcsarnok, Győr • Kenyér, MAMŰ kiállítás, Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan
1997 • Kontakt, MAMŰ Galéria, Budapest • Art Camp, MAMŰ Galéria, Budapest • Olaj/Vászon, Műcsarnok, Budapest
1998 • Block Csoport + Pika, Krakkó • Block Csoport + Pika, Magyar Ház, Varsó
1998 • Rögeszme, MAMŰ Tárlat, Budapest Galéria Lajos u., Budapest
1999 • Inner spaces, Nemzetközi Fesztivál, Városi Képtár, Poznań • MűvészetMalom, Szentendre • MAMŰ, Barak Galerie, Berlin • Fém jelzés (Block Csoporttal), Műcsarnok, Budapest
2000 • Szimuláció, Block Csoport, Simultan Halle, Köln • Le jeunes de la Bastille (Block Csoporttal), Párizs.
Művek közgyűjteményekben
Ferenczy Múzeum, Szentendre
Városi képtár, Wels (A).
Irodalom
HAJDU I.: Hit, halál, szerkezet - a Pantenon csoport kiállítása a Szentendrei Képtárban, Beszélő, 1992. június 6.
NOVOTNY T.: A Pantenon csoport, avagy: a panteizmus felemelő metaforája (kat., Műcsarnok, 1993)
ATTALAI G.: Pantenonról másodjára, Új Művészet, 1993/11.
STURCZ J.: Természetesen...Magyarországon, Természeti anyagok, energiák és helyszínek használata a magyar művészetben 1970-től napjainkig (kat., Természetesen, Ernst Múzeum, Budapest, 1994)
NOVOTNY T.: Kisebb összefoglaló ~ művészetéről (kat.), Művésztelepi Galéria, Szentendre, 2000.
Vécsi Nagy Zoltán
Képek