képzőművész, író, műkritikus

Szombathy Bálint

képzőművész, író, műkritikus

Születési hely: Pacsér [Pačir, YU]
Születési dátum: 1950
Honlap:

1971: Szabadkán gimnáziumot végzett. Újvidéken 1971-72: az Új Symposion, 1974-80: a WOW c. alternatív folyóirat hat megjelent számának szerkesztője, 1974-85: a Magyar Szó grafikai szerkesztője, 1985-89: az Új Symposion művészeti szerkesztője, 1989-93: a Családi Kör grafikai szerkesztője, 1993-tól a Prometej Könyvkiadó formatervezője. 2000-től Magyarországon él. 1987: a 16. Újvidéki Októberi Szalon díja az Új Symposion c. folyóirat grafikai arculatának megformálásáért; 1989: Kassák-díj, Párizs; 1992: Forum Képzőművészeti Díj (az újvidéki Ifjúsági Tribünön megrendezett Elektrografikák c. kiállításáért és Elektro(f)lux c. mappájáért, 1992); 1995: Közép-kelet Európai Képeslap Díj, Kaposvár. Vizuális költészettel, mail arttal, installációval, performansszal, alkalmazott grafikával foglalkozik. A Bosch+Bosch csoport egyik alapítója és meghatározó egyénisége a 70-es években. 1969-76 között részt vett az új művészeti gyakorlat [Nova umetnička praksa] legjelentősebb manifesztációin; 1980-ban csatlakozott a Kanadában indult neoista mozgalomhoz. A vizuális költészet elméleti írója is: A konkrét költészet útjai c. tanulmánya az Új Symposion mellékleteként jelent meg (1977). Művészi kifejezésformája a 80-as évek végére és a 90-es évek elejére változott ugyan, de megőrizte alkotói elveit: műveiben a kép a konceptualista kísérletek eredménye, amely azonban magán viseli létrejöttének körülményeit, helyét és idejét. Installációs tárgyait a mindennapi életből veszi. A képtávíróra érkezett, valamiért "szabálytalannak" minősített képek átminősítésével alkotta meg metaforikus jelentésű elektrografikáit (1984-92). A 90-es években performanszaiban és installációiban az aktuális társadalmi-politikai eseményekre reagálva a posztkommunizmus jelképrendszerét építi be. Rendszeresen ír lapokba, folyóiratokba, elsősorban a hozzá közel álló művészeti törekvéseket kíséri figyelemmel. Az 1980-90-es években használt álnevei Art Lover, Karen Eliot.
A Vajdaságban élő és dolgozó Szombathy Bálint 30 éve szereplője, szervezője és inspirálója a magyar művészetnek, művészeti életnek. Különös, határeseteknek tekinthető műfajokban dolgozik, illetve maga dolgozott ki ilyen műfajokat munkáival, melyekben a helyi és az egyetemes művészet- és életproblematika egzisztenciális egységben tárul fel, csakúgy, mint a képzőművészet szellemi és vizuális volta. A mai magyar (ún. posztmodern) művészetben kevés olyan alkotó van, aki egész individualitásával (élet, környezet és mű egységével) cselekszik, vagy a megismerésnek, az események mélyére hatolásnak az alkotó folyamat révén olyan fontosságot tulajdonítana, mint Szombathy Bálint. (Keserü Katalin művészettörténész, 2000)

1989-ben Szombathy Bálint részesült Kassák-díjban. Több évtizedes alkotói és teoretikus munkássága költészeti és képzőművészeti sajátosságok együttesében jelentkezett. Az élet és a művészet ekvivalenciájának tétele, az általános szemiotikai ihletettségből kibomló és minden lehetséges dolgot poetizáló szemlélete több műfajban (vizuális költészet, mail art, performansz, video) is a nemzetközi avantgárd mozgalmának centrumába emelte. Elméleti tevékenysége, a vajdasági és az egyetemes alternatív művészet kapcsolatainak feltérképezése pedig a térség jelentős dokumentumait tematizálja, rekonstruálja. (Bohár András esztéta, filozófus, 2002)

Rendkívül fontos – és alkotói tevékenységétől elválaszthatatlan – az a munka, amelyet művészeti íróként folytat a hazai és a külföldi szaksajtóban. (…) Szombathy Bálint ez irányú tevékenységével azon kevesek közé tartozik, akik az organikus, a folytonosságot és a radikális megújulást egyaránt képviselő művészeti gondolkodást az elméleti felkészültség és a gyakorlati tapasztalat közös terében képesek értelmezni, a szakma és a szélesebb érdeklődő közönség számára egyaránt hozzáférhetővé tenni. (Szkárosi Endre multimediális művész, 2002)

Szombathy Bálint képzőművész, művészeti író kétségtelenül a kortárs képzőművészet egyik legmeghatározóbb alkotója és elméleti szakértője Magyarországon és szülőföldjén, a Délvidéken. (…) szakmailag teljesen feltöltekezett, alapos és rendszerezett elméleti ismereteket sajátított el, folyamatosan gyarapodó tudását csupán mozgósítania kell: ha avantgárd művészetről kérdezik, a válasz eleve benne van ebben a strukturált ismerethalmazban, és a felelet teoretikus megfogalmazása egyaránt érthető szakember és laikus érdeklődő számára. (Fekete J. József műkritikus, 2008)
Egyéni kiállítások
1972 • Nontextualité, Ifjúsági Tribün Képzőművészeti Szalonja, Újvidék
1973 • 12 Fixatives, Ifjúsági Tribün Képzőművészeti Szalonja, Újvidék • Lenin in Budapest, French Window, Párizs
1975 • Az urbánus környezet szemiológiája, Egyetemi Színpad, Budapest
1976 • Fudbalogram, Vajdasági Iparművészek és Formatervezők Egyesületének Szalonja, Újvidék • Swiat przedmiotów - Semiologia przestrzeni miejskiej, Krakkó, Lublin
1978 • Kunst Rand - Rand Kunst, Würzburg
1979 • Konkrét vizuális költemények, Fiatal Művészek Klubja, Budapest
1980 • Mail Works, Véhicule Art Centre, Montreal
1984 • Telefotó kollázsok, Forum Klub, Újvidék
1986 • Telefotó kollázsok, Városi Múzeum, Szabadka
1992 • Elektro(f)lux, Bercsényi Galéria
1993 • Walking Around the Magma, Le Lieu - Centre en art actuel, Québec • Zastave [Zászlók], Most Galéria, Újvidék
1994 • Telefotográfiák, Vasarely Múzeum
1995 • Zastave II [Zászlók II], Zlatno oko Galéria, Újvidék
1996 • Konceptneokonceptualizam, Zlatno oko Galéria, Újvidék
2000 • Újvidék • Budapest • Tata.
Válogatott csoportos kiállítások
1970 • Bosch+Bosch, Városháza, Szabadka • Bosch+Bosch, Eugén Csarnok, Zenta
1971 • Képes Ifjúság tárlat, Ifjúsági Tribün Szalonja, Újvidék
1972 • Fiatal művészek és fiatal kritikusok '71, Modern Művészetek Múzeuma, Belgrád • Bosch+Bosch, Kápolna, Balatonboglár
1973 • Rasponi 73 Modern Művészetek Galériája, Zágráb • Boglár 73 - Vajdasági magyar képzőművészek, Kápolna, Balatonboglár
1975 • Visual Poetry International, Amszterdam • Aspekte - Gegenwärtige Kunst aus Jugoslawien, Bécs
1977 • Die Kunst der Avantgarde in Osteuropa Heute, Kassel • Oosteuropese conceptuele fotografie, Eindhoven • A jugoszláv művészet V. triennáléja, Belgrád
1978 • Tendenzen in den Jugoslawischen Kunst von Heute, Dortmund, Nyugat-Berlin, Nürnberg • Nova umjetnička praksa 1966-1978, Zágráb
1979 • Tendenze dell'arte Jugoslava d'oggi, Róma
1980 • Bosch+Bosch, Belgrád
1981 • Yugoslav DrawingCurrent Trends, Albany
1993 • Exposition d'Oeuvres de Sources Éléctroniques, Párizs
1993, 1995, 1997 • OSTranenie - Internationales Videofestival, Dessau
1995 • Poesia visiva e dintorni (L'ultima avanguardia), Spoleto
1996-97 • Mail Art - Osteuropa in Internationalen Netzwerk, Schwerin • Berlin • Budapest • Erfurt
1998-2001 • Body and the East - From the 1960's to the Present, Ljubljana • New York
1999-2000 • After the Wall - Art and Culture in post-Communist Europe, Stockholm • Kortárs Művészeti Múzeum/Ludwig Múzeum, Budapest • Berlin
2000 • International Short Film Festival, Oberhausen
2001 • Polysonneries International Live Art Festival, Lyon.
Művek közgyűjteményekben
Archivio Europeo del video e del cinema d'artista, Verona • Artpool • FIVE/CINQ Archives, Vancouver • Képzőművészeti Találkozó, Szabadka • Modern Művészetek Múzeuma, Belgrád • Stiftung Bauhaus, Dessau • Városi Múzeum, Szabadka • Városi Múzeum, Zenta • Xantus János Múzeum, Győr.
Performanszai
Contract (Kántor Istvánnal, Véhicule Art Centre, Montreal, 1981)
Véradás (Fenyvesi Ottóval, Városi Kórház Vérátömlesztő Állomása, Újvidék, 1982)
Fotó-fotó (Képzőművészeti Találkozó Szalonja, Szabadka, 1987)
Tisztelet az utolsó költőnek (International Festival of Alternative Art, Kino Mier, Érsekújvár, 1991)
Perforation of the Memory - Hommage to the Ultimate Mail Artist (Staatliches M. Schwerin, Schwerin, 1996)
Waver - Homage to the Last Video Artwork (OSTranenine, Das Internationale Forum Elektronischer Medien, Bauhaus Dessau, Dessau, 1997)
Elektro (Modern Művészetek Galériája, Újvidék, 1992 • Ostranenine Finissage, Bauhaus, Dessau, Dessau, 1999)
Zastave (Most Galéria, Újvidék, 1993 • NS Time Club, Újvidék, 1998)
Telephotovision (Bauhaus Dessau, Dessau, D, 1993)
Zászlók II. (Zlatno oko G., Újvidék, 1995)
Performance Eurowoodstock (Diáksziget, Budapest, 1994)
Közép-keleteurópai arc (Slavko Matkovic tiszteletére, Transart Communication Festival, Kino Mier, Érsekújvár, 1995)
A neoizmus Hatparancsolata, (Neoista?! Anti-Esemény, Görög templom, Vác, 1997 • Neoista?! Puccs, Bárka Színház, Budapest, 1997)
Áthidalás, (Mária-Valéria-híd maradványai, Párkány, 1997)
Kémények (The First International Multimedial Art Festival, Studio za multimedijalnu umetnost, Hódság, YU, 1998 • Performance Arts Festival, KLIKK pub, Érsekújvár, 1999).
Publikációi
Fluxus/The Visual Aspects of Grammatical Relations (verbo-voko-vizuális művek, Tóth Gáborral) Leeds, 1973
Physical and Semiological Information (vizuális szemiológia, Tóth Gáborral), Leeds, 1975
Poetical Objects of the Urban Environment [Ladik Katalinnal, Tóth Gáborral, Franci Zagoričnikkal]
Szerelmesek és más idegenek (versek), Újvidék, 1976
Én is éltem, Újvidék, 1980
Poetry, 1969-1979, Újvidék, 1981
Művészek és művészetek (tan.), Újvidék, 1987
Új idők, új művészet, tanulmányok, Újvidék, 1991
Elektro(f)lux, 1992
Álneves művészek, Új Symposion, 1980/183-184., Híd, 1982/2-3.
A küldeményművészet kezdetei, Híd, 1981/3.
Retrográd kontra retrogárd, Új Symposion, 1988/2-3.
A korai avantgárd ifjú örökösei, Életünk, 1989/7.
Húsz év után - a multimediális költészet magyarországi pályája, Alföld, 1992/10.
Heute ist Krieg! Exjugoslawien: Tragödie in den Werken der Künstler, Neue Bildende Kunst, 1995/2.
Mail Art in Jugoslawien, in: Osteuropa im Internationalen Netzwerk, Schwerin, 1996
Akcióművészet a volt Jugoszláviában és utódállamaiban, Balkon, 1999/7.
pic's, vizuális költemények (utószó: [[SMALL]]V. DESPOTOV,[[/SMALL]] Veszprém, 1999)
Zöld mező és ragadós sár. Délvidéki magyar festészet, 1920-1999, Új Művészet, 2000/8.
Mai magyar képző- és iparművészek a Vajdaságban (kat., 2001)
Irodalom
VÉGEL L.: Gondok és eredmények, Magyar Szó, 1970. augusztus 8.
JUHÁSZ E.: Poetry, Új Symposion, 1982/98.
BODRI F.: ~ albuma, Jelenkor, 1982/11.
DENEGRI, J.: ~, Híd, 1983/1.
BEKE L.: One more poetry no more, uo.
PAPP T.: Versek látható nyelven, Magyar Műhely, 1983/68.
STEPANOV, S.: ~ról az 1992. évi Forum Képzőművészeti Díj átadása alkalmából, Híd, 1992/5-6.
DENEGRI, J.: ~, in: Fragmenti: Šezdesete - Devedesete. Umetnici iz Vojvodine, Novi Sad, 1994
BORI I.: A jugoszláviai magyar irodalom története, Újvidék, 1998
ŠUVAKOVIĆ, M.: Prestupničke forme. Postmoderna i avangarda na kraju XX. veka, Versec, 1998
PEJIĆ, B.: Body-based Art: Serbia and Montenegro, in: Body and the East, Ljubljana, 1998
BOHÁR A.: Tájak, tájékozódási pontok. ~ költészetéről, Új Forrás, 1999/9.
Könyvei:
Marék homokot szorongatva. Kalandozások a művészet határmezsgyéin (Az Underground expanzió sorozat 3. kötete, sorozatszerk.: L. Simon László), Magyar Műhely, Bp., 2009.
Balázs-Arth Valéria + Enciklopédia Kiadó
Képek