fotóművész

Vadas Ernő

fotóművész

Születési hely: Nagykanizsa
Születési dátum: 1899
Honlap:

Mesterei: Balogh Rudolf.
1918-ban érettségi után hivatalnokként dolgozott, csak amatőrként fényképezett. 1927-től Balogh Rudolf tanítványa volt. 1934: a londoni Royal Photographic Society Emerson-plakettje; 1938-ban az American Photography Yearbook 13 424 kiállító művésze között az 5. helyet foglalta el. 1932-ben a Magyar Amatőrfényképezők Országos Szövetségé háznagya volt. A II. világháború alatt munkaszolgálatos; 1945-ben a mauthauseni lágerből került haza. 1950-ben tizedmagával létrehozta a Fotókollektíva munkaközösséget, amit 1951-ben államosítottak, felszerelésével együtt beléptették a Magyar Fotó Állami Vállalathoz. 1956-tól az MTI fotóriportereként dolgozott. Sok amatőrt és hivatásos fényképészt tanított. Ő indította el pályáján Csörgeő Tibort, Szöllősy Kálmánt, Járai Rudolfot is. 1947-ben a Nemzetközi Amatőrfényképészek Világszövetségének egyik magyarországi igazgatója; 1956-ban a Magyar Fotóművészek Szövetsége alapító tagja, 1960-ig elnöke volt. A MUOSZ fotószakosztályának elnöke; 1962: a NUSZ fotóriporteri szakosztálya elnökségi tagja. 1957: FIAP; EFIAP. A két háború közti időszak egyik legsikeresebb, és talán legnagyobb hatású fotósa. Jól komponált képeit merész fény-árnyék hatások, ellenfény, tükörfényes felületű brómezüst papír, lendület jellemezte. Negatívjait nem tekintette véglegesnek, gyakran dolgozott erős kinagyításokkal. Fotói megjelentek a Stefan Lorant szerkesztette Picture Postban és a Lilliputban, de a Vanity Fair, a Harper's Bazaar, a London News is közölte felvételeit. A magyaros stílus eredményeit, hagyományait megpróbálta átmenteni a szocialista realizmus talajára. A fényképezésnek nemcsak gyakorlati oldala érdekelte, sok kritikát, szakcikket írt. Sokat publikált a Fotó c. folyóiratban, szerkesztésében is részt vett, 1957-től a szerkesztőbizottság elnöke volt. Libák című képe 1931-ben a svájci Camera című folyóirat által rendezett pályázaton az egész fotóvilág szavazata alapján kapta meg az ezer aranyfrankot kitevő első díjat. Hazai és nemzetközi kiállításokon összesen 67 aranyérmet nyert.
Egyéni kiállítások
1936 • MAOSZ (gyűjt.)
1960 • Szinyei Terem (retrospektív) • Brno
1995 • Mai Manó Fotógaléria (retrospektív).
Irodalom
BOZSEK R. J.: Kritikai séta a kiállításon, Fotóművészeti Hírek, 1931/11.
[V. I.]: ~ gyűjteményes kiállítása, Fotóművészeti Hírek, 1936/1.
SZEGEDI E.: Beszélgetés a múltról-jelenről-jövőről, Fotó, 1959/12.
PÉTER I.: Az "objektív" költészete, Fotó, 1960/4.
BENCE P.: Új úton, Fotó, 1960/12.
SZEGEDI E.: ~ művészete, Fényképművészeti Tájékoztató, 1961/3.
NEMES K.: Egy ellenvélemény, Fényképművészeti Tájékoztató, 1961/3.
DR. ZAJKY Z.: Néhány szó Szegedi Emil és Nemes Károly cikkéhez, Fényképművészeti Tájékoztató, 1961/4.
BAUER GY.: Hozzászólás Szegedi Emil ~ művészete című cikkéhez, Fényképművészeti Tájékoztató, 1961/4.
JÁRAI R.: Négyszemközt a Mesterrel, Fotó, 1962/8.
HEVESY I.: ~ helye a magyar fotóművészetben, Fotó, 1962/8.
DR. VÉGVÁRI L.: Egy figyelő szempár, Fotó, 1962/8.
HELLER L.: Mondd Ernő! Fotó, 1962/8.
NAGY L.: ~-fotószakkör Pécsett, Fotó, 1962/8.
VADAS J.: Az amatőrök lelkes tanítója, Fotó, 1962/8.
MIHÁLYFI E.: Így emlékezem ~re, Fotó, 1962/8.
LYKA K.: Munkálkodása példamutató, Fotó, 1962/8.
DR. ZAJKY Z.: Művészet és emberség, Fotó, 1962/8.
CSÖRGEŐ T.: Fájdalmas epizód, Fotó, 1962/8.
DR. VÉGVÁRI L.: ~ munkássága, Budapest, 1967
CSÍK I.: Fotóművészeti kiskönyvtár, Fotóművészet, 1968/1.
[BÉPÉ]: Monográfia ~ről, Fotó, 1968/3.
[-]: ~ emlékezete, Fotó, 1977/4.
AUER, M.-AUER, ME.: Photographers Encyclopaedia International, 1985.
Kincses Károly
Képek