festő- és grafikusművész

Xantus Géza

festő- és grafikusművész

Születési hely: Csíkszereda [Miercurea Ciuc, RO]
Születési dátum: 1958

Kiállítások az adatbázisban:
Mesterei: Beczásy Antal, Mákos András, Nunzio Solendo.

1982-86 között kezdte el művészeti tanulmányait, mesterei: Beczásy Antal, Márkos András. 1991–95: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, teológiai tanulmányok. 1999–2003 között római ösztöndíjas. 2003-ban a római Accademia di Belle Arti festészeti karán diplomázik, mestere prof. Nunzio Solendo.

Tagja a Kisgrafika-Barátok Körének, a rot­ter­da­mi Continental Art Egye­sü­let­nek és a Ma­gyar Al­ko­tó­mű­vé­szek Or­szá­gos Egye­sü­le­té­nek. 1990-től szerepel kiállításokon. Művészetét kezdetben vallásos, transzcendentális lelkületű, sokszor balladai-szimbolikus hangvételű figurális kompozíciók jellemezték (Erdély, 1998), de római tanulmányai után a világi témák is nagy teret nyertek művészetében.  Kedvelt technikája a színes tusrajz, a pasztell, és az olaj, szívesen dolgozik aquatintával is. Foglalkozik monumentális műfajokkal: freskófestészettel, színes-üvegablak és belsőépítészeti tervezéssel, valamint köztéri szobrokat is készít.
Díjak
1993 • Dicsérő Oklevél – „Varsaviana” Nemzetközi Ex libris pályázat, Varsó
II. díj –„Mohács 900 éves” Ex libris kiállítás, MohácsA Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium díja –Ex libris kiállítás, Gyula
1995
I. díj – Ferencvárosi Művészek Pályázata, Budapest
1996
III. díj – Rege a csodaszarvasról” meseillusztráció, Magyar Kultúra Alapítvány, Budapest
2003
Premio Internazionale Beato Angelico, Sermoneta (I)

Egyéni kiállítások
1991 • Köz­pon­ti Egye­te­mi Könyv­tár Ki­ál­lí­tó­ter­me, Kiel [Nemcsics Ákossal]
1993 • Művelődési Központ [Hervai Katalinnal], Szeged

1994 • Ma­gyar Kul­tu­rá­lis In­té­zet, Hel­sin­ki

1995 • Ferencvárosi Pincetárlat, Budapest
1996 • Hotel Gellért Galéria, Budapest • Ma­gyar Kul­tú­ra Ala­pít­vány, Budapest
1997 • Hadtörténeti Múzeum, Budapest
1998 • Vármegye Galéria, Budapest [Miholcsa Józseffel] (kat.)

1999 • Győri Könyvtár [Miholcsa Józseffel], Győr
2001 • Római Magyar Akadémia, Róma • Pro Art Galéria, Gyergyószentmiklós
2002 • Caffè Pe­rù [Kesselyák Ri­tá­val], Ró­ma

2003 • Pro Art Galéria, Gyergyószentmiklós

2004Bernády Ház, Marosvásárhely • Vármegye Galéria, Budapest

2006Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda

2008Helios Galéria, TemesvárMűvészeti Múzeum, AradAve Art Galéria, Csíkszereda.

 

Válogatott csoportos kiállítások

1990 Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Torino (I)

1991 Fung Ping Shan Museum, Honkong

1992 Hokkaido Municipal Library, Sapporo (J) Casa Golfreichs, Barcelona

1993 The First International Print Biennal, Maasricht (NL) • Sint Niklaas (B)

1995 Museum of Applied Arts, Belgrád

1996 Céhtörténeti Múzeum, Kézdivásárhely

1997 Muzeum Miastra Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski (PL)

2000Rassegna Internazionale de Arte contemporanea, Rocca di Cava (I)

2002Galeria Desirèe, Frascati (I)

2004Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda

2006Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda

2007Vármegye Galéria, Budapest

2008Iparművészeti Múzeum, Budapest

2009Vármegye Galéria, Budapest.

Fontosabb köztéri alkotásai

Magyarok Nagyasszonya, több osztatú oltárkép, színes üvegablak, 1996 (Magyar Püspökkari Konferencia kápolnája, Budapest)

Keresztút-sorozat, ecoline-papír, 1997 (Magyar Püspökkari Konferencia kápolnája, Budapest)

Négy Evangélista, szentélyfreskó, 1998 (Avas-déli Ige Temploma, Miskolc)

Lábmosás, oltárkép, színes üvegablak, 2001 (Jezsuita Gimnázium kápolnája, Miskolc)

Mária Szeplőtelen Szíve, szárnyasoltár, olaj, vászon, 2003 (Római Katolikus Templom, Csincse)

Szatmári Püspöki Palota Díszterme, belsőépítészeti terv, 2004 (Szatmárnémeti)

Világ világossága, freskó, 2005 (Csíktaplocai Ravatalozó Kápolna, Csíkszereda)

A Szent Család, többosztatú oltárkép, olaj, vászon, 2005 (Szent Család Temploma, Szatmárnémeti)

Nepomuki Szent János, oltárkép, olaj, vászon, 2005 (Plébánia Templom, Lajosvölgyihuta)

Szatmári Püspöki Palota Termei, belsőépítészeti terv, 2006 (Szatmárnémeti)

Szent Lőrinc, triptichon oltárkép, olaj, vászon, 2007 (Csibai Templom, Csíkszereda)

Korpusz, rézszobor, 2007 (Plébánia Templom, Lajosvölgyihuta).

Irodalom
GÁSPÁR D.: ~ művei (kat., bev. tan., Vármegye Galéria, Budapest, 1998)
KERNY T.: ~ alkotásai (kat., bev. tan., Vármegye Galéria, Budapest, 1998)

SZÜCS György: Kettős honfoglalás. In: Új művészet, 1999/3, 37–39.p.

SALLAY Dóra: Utak – Xantus Géza kiállítása a Római Magyar Akadémián. In: Kisgrafika, 40, 2001/2. 3–4. p.

NAGY Miklós Kund: Mágikus festészet... (kat., bev. tan.), Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2006

Xantus: Égi dimenziók. szerk.: Szatmári László, Tipographic, Csíkszereda, 2008.

Gyulai Gergely, Gebauer Imola