Artportal

Archleb Gály Tamara

E-mail:

[Gály Tamara, Tamara Gályová, Tamara Levická, Tamara Archlebová]
művészettörténész
Pozsony [Bratislava, CSZ], 1951. április 28.
1970–1976: Pozsonyi Comenius Egyetem, Bölcsészettudományi Kar; tanárai: Thomas Strauss, Marian Váross, Radislav Matuštík. 1982, 1989, 1997: Szlovák Képzőművészeti Alap ösztöndíjasa. Tevékenységi köre a modern művészet története, kortárs művészetkritika, mű- és szakfordítás, valamint kiállításrendezés és -szervezés. 1976–1979 között a Szlovák Tudományos Akadémia Művészettörténeti Intézetének munkatársa; szerkesztői tevékenysége: 1980–1987: Výtvarný život, 1989–1990: Verejnost', 1990–1992: Profil, 1992–1993: Kultúrny život; 1993–1994 között a Szlovák Nemzeti Múzeum Zsidó kultúra részlegének kurátora, jelenleg szabadfoglalkozású művészeti szakíró. 1972 óta publikál, főképpen szlovákiai magyar és szlovák napilapokban, hetilapokban, kritikái és tanulmányai megjelentek az Irodalmi Szemlében és a Kalligramban, valamint a szlovák nyelvű művészeti és irodalmi folyóiratokban, mint a Výtvarný život, Romboid, Dotyky, Literárny týždenník, Slovenské pohľady, Kultúrny život, Profil, Mosty, Domino-fórum, OS. Elemző írásai megjelentek a prágai Ateliérben és a budapesti Művészetben is. Kutatási területe a szlovákiai konceptuális művészet, Michal Kern, Rónai Péter és Július Koller munkássága, a Stúdió erté és a szlovákiai zsidó nemzetiségű művészek. Kiállításai közül Rónai Péter három tárlata és az Oszcilláció (1990, Komárno [SZL]; 1991, Műcsarnok, Budapest) c. csoportos magyar–szlovák kiállítás tartoznak a legjelentősebbek közé.

Főbb művei
–   Rövid híradás. Szlovákiai fiatalok képzőművészeti tevékenységéről, Művészet, 1988/1.
–   Príspevok k problematike konceptuálneho umenia na Slovensku (in: Zborník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Zv. Kritika 13 – Súčasné výtvarné umenie, Bratislava, 1989)
–   Peter Rónai, Výtvarný život, 1989/5.
–   Rudo Sikora, Irodalmi Szemle, 1989/7.
–   Kísérlet a kísérletezésre, Irodalmi Szemle, 1989/7.
–   Szlovákiai kísérlet a kísérletezésre, Művészet, 1990/2.
–   Az alternatív művészet alternatíváiról, Irodalmi Szemle, 1991/3.
–   Oszcilláció, Irodalmi Szemle, 1991/11.
–   Amerikai performerek hete Pozsonyban, Irodalmi Szemle, 1992/1.
–   Ufonaut v SNG (Július Koller). Ateliér, 1992/7.
–   Lajos Kassák, Profil, 1992/8.
–   A művészet mint közös nyelv, Irodalmi Szemle, 1992/11.
–   Dymom maľované (Szirtes János), Kultúrny život, 1993. január
–   Exkomunikáció?!, Kalligram, 1994/1.
–   Csirketúltengés, Kalligram, 1998/3.
–   PreMOSTenie. Mosty, 1997. június
–   Kečup, kurčatá a umenie, OS, 1997/6.
–   Jankovič v SNG. OS, 1997/7.
Irodalom
Hushegyi G.: Stúdió erté 1987–1997, Kalligram, 1997/9.