A Fertődön összegyűjteni tervezett művek többsége nem tartozott Fertőd berendezéséhez - szögezi le egyebek mellett az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága. Állásfoglalás.

Esterházy-kincs: szakmai kontrollt sürget az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága

A Fertődön összegyűjteni tervezett művek többsége nem tartozott Fertőd berendezéséhez - szögezi le egyebek mellett az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága. Állásfoglalás.

2014-02-03

Az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága 2014. január 24-én állásfoglalást fogalmazott meg az országos közgyűjteményekből Fertődre kerülő hg. Esterházy-műkincsek átadásával és elhelyezésével kapcsolatban. Az MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya 2014. január 30-i ülésén az állásfoglalást megtárgyalta, azzal egyetértett, és az MTA elnökének továbbította.

Az MTA II. Osztálya Művészettörténeti Tudományos Bizottságának állásfoglalása az országos közgyűjteményekből Fertődre kerülő hg. Esterházy-műkincsek átadásával és elhelyezésével kapcsolatban

 A 1919/2013 (XII. 11.) számú kormányhatározat rendelkezése szerint „az Esterházy család hercegi ágának tulajdonából származó”, „jelenleg különböző gyűjteményekben szétszórtan őrzött” műtárgyak a fertődi Esterházy-kastélyegyüttesben kapnak elhelyezést. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására, illetve „Magyarország meghatározó kulturális és turisztikai helyszínének” további működtetése érdekében a 2014. január 22-én megtartott kormányülés múzeumi besorolású új közgyűjteményként az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról döntött, 2014. március 1-jei megalakulással.

Az Esterházy hercegek több évszázados mecénási tevékenysége és műkincsei (képtár, ötvös-, textil- és éremgyűjtemények), illetve a fertődi kastélyegyüttes építéstörténete hagyományosan a művészettörténeti kutatás homlokterében állnak, csak újabban is olyan tudományos eredményekkel, mint az Esterházy-kincstár textíliáinak 2010-ben kiadott szakkatalógusa, a Kincstár történetét és legszebb darabjait 2006-ban feldolgozó, az Esterházy Privatstiftunggal közösen létrehozott kiállítás katalógusa (mindkettő az Iparművészeti Múzeum kiadványa) vagy a fertődi kastély építés- és díszítéstörténetét, egykori berendezését, ill. kertjeit és kerti épületeit tárgyaló magyar és idegen nyelvű tanulmányok hosszú sora. A művészettörténész szakma ezért jogosan gondolja azt, hogy az épületegyüttes tervezett kulturális hasznosítása szempontjából is megtérülő, és a jövőben sem megkerülhető eredményekkel járult hozzá Fertőd kiemelkedő hazai és nemzetközi jelentőségéhez.

Az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága a hg. Esterházy család múltban létrehozott képző- és iparművészeti gyűjteményei iránti felelősséggel úgy érzi, hogy fel kell hívnia az illetékesek figyelmét egy esetlegesen elsietett, muzeológiai szempontból idő szűkében nem megfelelően előkészített és dokumentált műtárgy-átadás, műtárgymozgatás veszélyeire és beláthatatlan következményeire.

Ezért:

• kérjük, hogy az érintett tárgyak intézményközi átadását, csomagolását és mai őrzési helyükről való elszállítását előzze meg a fogadó közgyűjtemény, azaz a még meg sem alakult Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont „múzeum szakmai besorolása” szerinti működésének beindítása, a múzeumi törvényben rögzített olyan feltételekkel, mint a leendő Központ alkalmazásában álló és a műtárgyak muzeológiai igényű kezelését biztosító szakemberek (képzett muzeológusok, egyetemi végzettséggel rendelkező restaurátorok, szakképesített gyűjteménykezelők), valamint biztonságtechnikai védelmet ellátó szakalkalmazottak (biztonsági őrök) jelenléte

• állagvédelmi okokból a csomagolásra és a műtárgyak szállítására csak akkor kerüljön sor, amikor a fogadó intézmény a fentiek szerinti muzeológiai, illetve biztonságtechnikai felszereléssel arra készen áll, vagyis akkor, amikor az állag szempontjából különlegesen érzékeny műtárgyak fogadásához már rendelkezik a nemzetközi műtárgyvédelmi és biztonsági sztenderdeknek megfelelően ellátott (azaz klimatizált, UV-szűrést biztosító, a terek, ill. a tárlók védelmére riasztóval és behatolásgátlóval felszerelt) kiállítóterekkel raktárakkal és restaurátorműhelyekkel

• kérjük, hogy az átadás előkészítése, lebonyolításának tervezése részletes szakmai forgatókönyv szerint, maga a lebonyolítás pedig folyamatos szakmai felügyelet mellett történjék. Javasoljuk, hogy a nemzetközi figyelem miatt is elengedhetetlen szakmai kontrollt egy olyan bizottság lássa el, ami az Esterházy-műtárgyak gondozásában, restaurálásában és kiállításában évtizedes tapasztalatokkal rendelkező restaurátorokból és muzeológusokból, illetve az Esterházy-kutatás általánosan elismert művészettörténész szakembereiből áll.

A Bizottság tudományos-szakmai illetékességénél fogva szükségesnek látja jelezni azt is, hogy a Fertődön összegyűjteni tervezett művek legnagyobb és legféltettebb része (ötvösség, textil) a múltban NEM tartozott Fertőd berendezéséhez, ill. műtárgyaihoz, ahogyan nem kapcsolódik az építtető, Esterházy „Fényes” Miklós herceg személyéhez sem. E műveket egy-két darab kivételével a hercegi ág hitbizományához tartozóan Fraknón, ill. Bécsben őrizték egészen 1918 őszéig, amikor is közvetlenül Budapestre (majd 1920 februárjában az Iparművészeti Múzeumban letétbe) kerültek. A kastélyegyüttes történeti berendezési tárgyai közül a biztosan azonosítottak az Esterházy Privatstiftung gyűjteményeiben találhatók, meghatározható további darabokra is ott számíthatunk. Vagyis nem a magyarországi közgyűjteményekből való tárgy-átcsoportosítás, hanem az Esterházy Privatstiftunggal való tudományos és múzeumi együttműködés programja vezethetne a fertődi kastély belsőinek nemzetközileg is elvárt, történeti hitelességű rekonstrukciójához.

 

Budapest, 2014. január 24.

 

Az MTA Művészettörténeti Tudományos Bizottsága

Szerző: artPortal
Cimkék: kulturális politika, dokumentum,

Hozzászólások
Kapcsolódó cikkek

Lex Fertőd III.: A miniszter tárgyakat mozgat

A múzeumi törvény drámai változásai, 3. rész. Bakos Katalin muzeológus a műtárgyak kölcsönadásáról, mozgatásáról, nemzetközi összevetésben. Úgy tűnik, mindenben szembe megyünk az európai gyakorlattal.

Szakmai helyett állami múzeumirányítás

Az Országgyűlés előtt a módosító, a közgyűjteményi műtárgyak miniszteri mozgathatóságáról és a közművelődési vezetők szakvégzettség nélküli kinevezéséről. Az érintett szakmák tiltakoznak.

Lex Fertőd I.: A törvényalkotók műtárgy- és múzeumképe

A vitában a múzeum "olyan hellyé változik, amely műtárgyakat rabol, azokat rejtegeti". Az artPortal sorozata a módosítás után előállt helyzetről. Mi rajzolódik ki a parlamenti viták szövegéből?