A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Oktatói Hálózatának (MOHA) tagjai szerint művészhallgatók esetében különösen értelmetlen és "morálisan elfogadhatatlan" a hallgatói

Az MKE oktatói a röghöz kötés ellen

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Oktatói Hálózatának (MOHA) tagjai szerint művészhallgatók esetében különösen értelmetlen és "morálisan elfogadhatatlan" a hallgatói szerződések erőltetése.

2013-03-26

 A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) tizenhét oktatója írta alá azt a március 22-én kiadott tiltakozó nyilatkozatot, amelyet a MOHA jegyez, s amely a hallgatói szerződés intézménye ellen tiltakozik. Az aláírók között van mások mellett Eperjesi Ágnes, Peternák Miklós, Kicsiny Balázs, KissPál Szabolcs, Chilf Mária, Jovánovics György, Szegedy-Maszák Zoltán, Szoboszlai János  és Sugár János is.

A szöveg egyrészt általában a röghöz kötés ellen emel szót, csatlakozva az utóbbi időben felmerült, és más egyetemek, főiskolák oktatói által is hangoztatott érvekhez. Eszerint az uniós alapelvekkel és a magyar alkotmányosság elveivel is összeegyeztethetelen a hallgatói szerződés intézménye, amely az állami finanszírozású helyek feltételéül a kötelező magyarországi munkavégzést szabná.


Mint írják: „a hallgatói szerződés társadalmilag igazságtalan, hiszen felerősíti a meglévő egyenlőtlenségeket és csökkenti a társadalmi mobilitás esélyét. További súlyos aggodalmakat vet fel, hogy a szerződés egyoldalú, azaz nem tartalmaz állami garanciákat a hallgatók egyetem utáni foglalkoztatására.“

A szöveg másrészt azt is megfogalmazza, hogy művészeti hallgatók esetében különösen is értelmetlen és igazságtalan kötelezővé tenni az itthon maradást. A nyilatkozat így fogalmaz: tisztázatlan „mit is jelent a művészeti egyetemeken végzett hallgatók esetében az állami foglalkoztatottság vagy a vállalkozói tevékenység fogalma, és milyen foglalkoztatási lehetőségeket kínál fel számukra az állam. A fiatal művészek pályájának elindulásában ráadásul fontos szerepet játszik számos olyan tényező (állami és külföldi ösztöndíjak, külföldi rezidencia-programok, művészeti projektek, külföldi intézményekkel történő együttműködés stb.), amelyek nem értelmezhetőek az állami foglalkoztatottság vagy a vállalkozói tevékenység keretei között.“

Az artPortal Kékesi Zoltán oktatót, a szöveg egyik aláíróját arról kérdezte, miért tartják speciálisnak a művészeti hallgatók helyzetét a többiekéhez képest?

„Két szinten tiltakozunk, egyrészt általában a hallgatói szerződések ellen, másrészt úgy véljük, minden szakmának, minden intézménynek a maga területén érdemes megfogalmaznia a maga speciális aggályait.“ – mondja Kékesi Zoltán –  „A művészet esetében az egyéni életpályákat és az intézményi működést tekintve is elengedhetetlen a mobilitás. Az egyéni gyakorlatok, a művészi pályák és maga az intézményrendszer is csak nemzetközi keretek között képzelhetők el. Ebben a keretben nem értelmezhető a röghöz kötés fogalma. Végiggondoltuk, milyen hatása lehet ennek évtizedes távlatban, és egyértelmű, hogy visszavetné a magyarországi művészeti színtér egész működését. “

Azt artPortal kérdésére, hogy vajon „különalkut“ elfogadnának-e a kormányzattól, Kékesi elmondta, hogy erről egyelőre sem az aláírók, sem  a MOHA nem egyeztetett még.

„Általában tartjuk elfogadhatatlannak a hallgatói szerződés intézményét, politikailag nyilvánvalóan ennek eltörlése a cél.“ – szögezi le az oktató – „De a személyes véleményem az, hogy ha a kormányzat külön szabályozást ajánlana fel a művészeti felsőoktatásra, azt morálisan nem utasíthatnánk vissza. A probléma nem csak az MKE-t érinti, hanem a tágabb intézményi szektort is, több helyen folyik művészképzés Magyarországon, és a színházi, a tánc vagy a filmes terület problémái is hasonlók. Arról nem szólva, hogy szeptember óta olyan hallgatókat tanítunk, akik hallgatói szerződést kötöttek. Számomra morálisan is elfogadhatatlan, hogy akiket tanítunk, azok majd azzal fizessenek a képzésükért, hogy öt-tíz évet kénytelenek legyenek egy helyben tölteni, függetlenül attól, hogy ez egyéni életpályájuknak és általában a kortárs művészetnek javára válik-e.“

 

Szerző: artPortal

Hozzászólások