Artportal

Barátság városrész - plakátakció

2010-06-04 - 2010-07-31

A plakátkiállítás Dunaújvárosban a Barátság és a Mickiewicz utca sarkán kerül megrendezésre.

Kiállító művészek: Hanna Yamasaki, Kangiszer Dori, Kaszás Tamás, Katarina Sevic, Kokesch Ádám, Kristóf Krisztián, Lóránt Anikó, Ninni Wager, Orbán György, Plágium 2000, Sophie Dodelin, Szabó Péter, Szörényi Beatrix.

Kaszás Tamás: Barátság városrész / Friendship District

A projektnek nincs szigorú tematikai megkötése. Inspirációképpen elsősorban a városrész nevét veszik figyelembe a felkért művészek. Az én elképzelésem (vagy fikcióm) az, hogy létezhetne egy utópikus városrész, ahol az emberek nagy barátságban élnek. Ebben az elképzelt városrészben lehetne egy népszokás, vagy egy helyi művészeti forma, hogy az emberek vidám posztereket készítenek, hogy szórakoztassak magukat és egymást, anélkül, hogy valamilyen terméket vagy eseményt reklámoznának (mint például dél-amerikai murális művészet, a házfalakra festett, gyakran politikus, naiv művészet). Ez a projekt egy reakció Sophie Dodelin 2007-es dunaújvárosi projektjére, melynek során egy röplapot készített Dunaújvárosról. Ez a röplap tartalmilag egy felhívás művészeknek, urbanistáknak és aktivistáknak, hogy jöjjenek Dunaújvárosba és „használjak a várost játszótérként”, vagy művészeti médiumként. Ez az ötlet azon alapszik, hogy Dunaújvárost a szocialista utópia megvalósításaként építettek, és rengeteg olyan létesítménnyel „szereltek fel” köztereit (sport, kulturális, szabadidős, esztétikai stb.), amelyek a rendszerváltás után elhagyatottá váltak és lerobbantak. Ezek új módon való revitalizálására hív fel Sophie röplapja, melyben ilyen revitalizálható felületként hívja fel a figyelmet azokra a Barátság városrészben található táblákra is, melyek a jelen projekt alapját képezik.