Artportal
/

Károlyi Zsigmond

2014-03-03 - 2014-05-11

Minden nap: 10:00-18:00 (hétfő szünnap)

Budapest

Raiffeisen Galéria

Forrás:

Kiállítók: Károlyi Zsigmond
Négyháromszög című kiállítása

A megnyitó időpontja: 2014. március 3. 17:30

 

kiállítást megnyitja: Hajdu István műkritikus, szerkesztő


Hajdu István:

 

Négyháromszög

Gondolat-meander Károlyi Zsigmondnak

 

 

Henri Poincaré: Munkájában a geométer ugyanolyan nagy és ugyanolyan természetű gyönyörre lel, mint a művész.

 

Károlyi Zsigmond geometrikus festményeinek sora egy több évtizedes gyakorlat szintézise. Az összegzés platformja és az összegzés érvei egyfajta ortodoxián, festészet elméleti fundamentalizmuson nyugszanak s válnak egyszersmind stiláris keretekké, karakteres formává.

 

A szinte kizárólag négyzetes formátumú, kiegyensúlyozott arányú táblákat egy sajátos, immanens szerialitás, formateremtő gesztus csatolja egymáshoz; ki- és áthajtás, be- és lehajtás, tükrözés variálja-permutálja a szabályosnak szánt és tételezett (de végeredményben rezzenően személyes) síkokat. Négyzet feleződik, háromszög tükröződik.

 

A hideg-meleg, távolító-közelítő szín párok kemény feszültségben vagy a komplementerek békítő egyensúlyával sorolódnak, s a képeken megnyilatkozik valamiféle, szigorúbbnak tetsző, egyszersmind önironikus, távolról, de talán nem is önkéntelenül a Bauhausra utaló, kvázi-pedagógiai "dogmatika" is.

 

Két síkbeli alakzat egybevágó, ha van a síknak egybevágósága, amely egyiket a másikba viszi. Egybevágóságnak nevezzük a síknak önmagára való távolságtartó leképezését. Károlyi nem tart távolságot, bár igyekszik. Hol akar, hol nem...

 

A keleti és nyugati avantgarde nagy és magasztos közösségi eszméi elfoszlottak - így a geometrikus tendenciák is -, és a konceptes-magányos napló-vezetés alulemelkedettségébe oldódtak. Leszűkült az idea, miközben kitágult a tér, elfoszlott a konvenció és a doktrinerség a művészettörténeti szabadság fuvalmának szelétől, s lett privát geometria; kézenfekvő szín és szembeszökő gondolat.

 

Paul Valéry: Elegancia - a bőség minimuma. Sejtetni a bőséget, de csak a kifejezés minimumával.