Artportal
/

Süveges Rita: Aromaterápia

2017-02-15 - 2017-03-31

Budapest

Inda Galéria

Forrás:

Kiállítók:


Kurátor: Kozma Zsolt
A kiállítást megnyitja: Zsikla Mónika

„Mint amikor az atomok molekulává kapcsolódnak össze, és egy teljesen más tulajdonságú, nemű, funkciójú anyag jön létre – vagy ha úgy tetszik, a csillagok konstellációi, a montázs és véletlenség a rendezőelv.”

A Süveges Rita új, vásznon, light-boxokban, világítóasztalon és kivetítve megjelenő festményeiből rendezett kiállítás azt vizsgálja, hogy a fragmentumok milyen szervezőerő mentén kapcsolódnak, hogy a szubjektív észlelés folyamata hogyan zajlik a művészben és mindenkiben, aki hétköznapi módon megéli a megismerés élményét.

Süveges módszere a jelenségek festői előidézése révén a néző számára lehetővé teszi a tudat és a valóság viszonyának vizsgálatát. A festészet, mint médium történetét, technológiai lehetőségeit kihasználva keres új utakat a kép, mint 'image' megismerésére. A kiállítás terében megjelenő kis képpárok, képcsoportok valamilyen képlet szerint egy nagy műként értelmeződnek. A nagyobb méretű képpárokon pedig monokróm tájképek vannak összehajtogatva. A motívumok érzékiségükben magukkal ragadnak, a bennük feltűnő káprázat nem csupán jelenvaló, hanem elvihető.

A kiállítás címében megjelenő aroma jelensége a tűnékeny érzéki élményt szimbolizálja. Az aromaterápia pedig Süveges értelmezésében ironikus, hiszen a magas művészetből tekintve komolytalan dolog. Ugyanakkor ebben az összefüggésben tekintve a magas művészet sem annyira komoly. Ahogy az aroma elillan, úgy szublimálnak a kiállítás képei fénnyé az olaj-vászontól fragmentumokból induló, a light-boxon és fényasztalon keresztül tartó és vetítéssel záruló sorban.

www.ritasuveges.com

--------------------------------------------------

Aroma Therapy

Curated by Zsolt Kozma 
Opening speech by Mónika Zsikla

“Like when atoms join to build a molecule, and a material with totally different properties, consistency and function is created. Or, if you like, the organising principle is that of constellations, montage and the accidental.”

The exhibition showcasing Rita Süveges’s new paintings on canvas, in light boxes, on lighting table and projected on the wall, sets out to explore the organising principles that join fragments. It is also an inquiry into the process of the artist’s subjective perception, and anyone’s who experiences the everyday phenomenon of cognition.

By way of a painterly induction of phenomena, Süveges’s method makes possible for the spectator to study the relationship of the mind and reality. Using the history and technical potentials of painting as a medium, she seeks to find new ways to apprehend the phenomenon of the picture as an 'image'. The pairs and groups of small paintings build up to be understood as one large work in the exhibition space. In the large pairs of paintings, monochrome landscapes are folded. The sensory appeal of the motifs enchants the viewer. More than just a momentary apparition tied to the present, the mirage one experiences in these motifs can be arrested and taken away.

The notion of the ‘aroma’ appears in the exhibition’s title as a symbol of the ephemeral sensory experience. In Süveges’s understanding, aroma therapy carries an ironical overtone, as it is unserious when seen from the perspective of high art. Meanwhile, in this context, high art does not look so serious either. Like the aroma, the images of the exhibition sublimate to light along the sequence starting from fragments painted in oil on canvas, continuing in light boxes and a lighting table, and concluding in projection.

www.ritasuveges.com