Artportal

Felhasználási feltételek

Szerzői jogok

 

A Tag ezúton kijelenti és garantálja, hogy az Artportal oldalain általa megjelentetett, szerzői jogi védelem alatt álló és nem álló tartalmak, adatok és információk tekintetében, hogy azoknak jogosult tulajdonosai, illetve az azokban található információk pontosak, valósak és helytállóak, illetve nem sértik harmadik személyek jogait. A Tag kijelenti továbbá, hogy csak az olyan általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, híreket adja át Szolgáltató részére, melyek átadásához az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik, és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.

Az Üzlet Szabályzat elfogadásával Tag kijelenti, hogy Szolgáltató korlátlan - ideértve a többszörözés, továbbértékesítés és átdolgozás jogát is magába foglaló - felhasználási jogot szerez a Tag által hozzáférhetővé tett tartalmak, adatok és információkat tekintetében.
A Tag ezúton kijelenti és szavatolja, hogy az Artportal honlapján általa hozzáférhetővé tett szerzői művek, különösen a szöveges tartalmak tekintetében felhasználási szerződés vagy egyéb megállapodás alapján a felhasználási jogokkal rendelkezik, ezek birtokában vannak. Tag kijelenti, hogy az általa az Artportal oldalain hozzáférhetővé tett szerzői művek, az információs rendszer vagy egyes részeinek, mint szerzői műveknek, a felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag teljes mértékben a Tagot terheli felelősség.


A Tag elismeri, hogy az Artportal Hungary Kft. tulajdona minden olyan jog, amely az artportal.hu , Artportal, fogalmakhoz és emblémákhoz, valamint az azokhoz fonetikai vagy vizuális szempontból hasonlítókhoz kötődnek.
A Tag a fenti védjegyeket illetve azokhoz hasonlókat, mint sajátja nem használja, sem pedig nem említi azokat negatív összefüggésben.


Egyéb


Jelen Szabályzat kapcsán felmerülő jogviták esetén az illetékes hatóság hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság.
Az " Elfogadom az üzletszabályzatban leírtakat " " jóváhagyásával a Tag elfogadja a jelen üzleti szabályzatban foglaltakat.


Jognyilatkozat

 

Az artportal.hu az Enciklopédia Kiadó fejlesztésében 2003-ban létrejött művészeti vertikális portál, mely a Kiadó és munkatársai tíz éves munkájának eredményét teszi közzé. Az Enciklopédia Kiadó jogutódja az Artportal Hungary Kft., amely a portált 2011-től működteti. Oldalunk a legteljesebb magyar művészeti adatbázis az interneten. A „Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország” licenc szabályai az irányadóak. 

 

Felhasználásuk csak az Artportal Hungary Kft. előzetes engedélyével lehetséges.

 

1./ Kortárs magyar művészeti lexikon szócikkei 
2./ Archív kiállítási lista, a Magyarországon 1994-2013 között megnyílt fontosabb kiállításokat tartalmazza
3./ Múzeumok, galériák címlistája
4./ több mint 12 000 műről készült kép
5./ Magyar művészeti kislexikon / kezdetektől napjainkig

 

Copyright www.artportal.hu © Enciklopédia Kiadó, 2003–2010, © Artportal Hungary Kft., 2013